Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Yritykset

Aloittaneiden yritysten määrä väheni ja lopettaneiden kasvoi vuonna 2022

katsaus | Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2022, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 toimintansa aloitti 41 200 yritystä. Toimintansa puolestaan lopetti 29 100 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli 2 % vähemmän ja lopettaneita yrityksiä 6 % enemmän kuin vuonna 2021. Aloittaneiden osuus koko yrityskannasta oli 8,8 % ja lopettaneiden osuus 6,2 %.

Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää ei ole julkistettu vuodelta 2017. Vuosina 2013–2017 aloittaneiden yritysten lukumäärä oli noin 30 000 yritystä, ja sittemmin aloituksien määrä on kasvanut yli 40 000 yrityksen. Lopettaneiden yritysten määrä on pääasiassa ollut noin 20 000 ja 30 000 yrityksen välillä.

Kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja osuuskuntia lopetettiin selvästi enemmän kuin perustettiin

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2022 toimintansa aloittaneista yrityksistä 58 %, eli 23 800 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja osakeyhtiöitä 39 %, eli 16 100 yritystä. Toimintansa lopetti 17 100 luonnollista henkilöä ja 10 000 osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 59 % ja 34 %. Muista oikeudellisista muodoista huomionarvoista on, että kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja osuuskuntia lopetettiin huomattavan paljon enemmän kuin niitä perustettiin. Avoimia yhtiöitä lopetettiin kaksi kertaa enemmän kuin niitä perustettiin. Vielä suurempi suhde on osuuskunnilla, joita lopetettiin kolme kertaa enemmän ja kommandiittiyhtiöitä lopetettiin lähes viisi kertaa enemmän kuin niitä perustettiin.

Aloittaneiden yritysten määrä väheni ja lopettaneiden kasvoi lähes koko Suomessa

Maakunnittain tarkasteltuna Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi olivat tässä järjestyksessä maakunnat, joissa oli eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä. Edellisvuoteen nähden aloittaneiden yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Etelä-Savoa ja Pohjois-Pohjanmaata. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi jokaisessa maakunnassa. Eniten kasvua oli Etelä-Savossa (22 %).

Yrityskantaan nähden eniten aloittaneita oli Uudenmaan maakunnassa, jossa aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 9,8 %. Myös lopettaneiden osuus oli siellä suurin (6,7 %). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskiverto yritys on toiminnassa lyhyemmän aikaa Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Pienin aloittaneiden osuus yrityskannasta oli Etelä-Pohjanmaalla (5,8 %) ja lopettaneissa pienin osuus Ahvenanmaalla (4,1 %).

Väkilukuun suhtautettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, vähiten Etelä-Karjalassa. Myös lopettaneita oli eniten Uudellamaalla, vähiten Kainuussa. Keskimäärin aloittaneita yrityksiä oli 741 ja lopettaneita yrityksiä 523 kappaletta sataa tuhatta asukasta kohden.

Suomen 15 suurimmista kaupungeista aloittaneiden yritysten lukumäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten Vantaalla (8 %) sekä Vaasassa (7 %) ja väheni eniten Lappeenrannassa (8 %) ja Turussa (7 %). Lopettaneiden lukumäärä kasvoi eniten Vaasassa (28 %) ja vähiten Helsingissä (1 %). Kunnista 55 % aloittaneiden yritysten määrä on laskenut. Vastaavasti 58 % kunnista lopettaneiden yritysten määrä on kasvanut.

Eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialalla

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2022 eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 6 800 yritystä, joka on 5 % vähemmän vuoden takaisesta. Eniten yrityksiä myös lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 5 100 yritystä. Luvussa on 12 % verran lisäystä vuoden takaisesta.

Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten lukumäärä kasvoi toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi eniten toimialalla muu palvelutoiminta. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten toimialalla vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito.

Yrityskantaan verrattuna suhteellisesti eniten aloittaneita yrityksiä oli toimialalla sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (16 %). Vastaavasti yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla (7,7 %). Vähiten sekä aloittaneita että lopettaneita yrityksiä oli toimialalla vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito.

Eniten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä oli vuonna 2022 toimialalla  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla lopettaneita yrityksiä oli enemmän kuin aloittaneita.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Oikeudellinen muoto
  • Toimiala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakenne.tilastot@stat.fi
Tommi Veistämö
yliaktuaari
029 551 3546
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.