Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen velka kasvoi 5,0 miljardia euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä

tiedote | Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2022, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2022 neljännen neljänneksen lopussa 194,8 miljardia euroa ja kasvoi neljänneksen aikana 5,0 miljardia euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 73,0 %. Vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna julkisyhteisöjen velka on kasvanut 12,8 miljardia euroa.

Pääkohdat

  • Valtionhallinnon velka kasvoi neljännen neljänneksen aikana 4,9 miljardia euroa.
  • Paikallishallintosektorin velka pieneni 0,1 miljardia euroa.
  • Sosiaaliturvarahastojen velka kasvoi 0,6 miljardia euroa.

Valtionhallinnon velka kasvoi neljännen neljänneksen aikana 4,9 miljardia euroa

Valtionhallinnon velka kasvoi neljännen neljänneksen aikana 4,9 miljardia euroa ja oli neljänneksen lopussa 160,1 miljardia euroa. Pitkäaikaisten joukkovelkakirjalainojen kanta kasvoi 2,7 miljardia euroa ja lyhytaikaisten maturiteetiltaan alle vuoden mittaisten velkainstrumenttien kanta kasvoi 2,8 miljardia euroa. Lyhytaikaisten lainojen kanta pieneni 0,1 miljardia ja pitkäaikaisten lainojen 0,2 miljardia euroa.

Paikallishallintosektorin velka pieneni 0,1 miljardia euroa

Paikallishallintosektorin velka pieneni 0,1 miljardia euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Paikallishallintosektorin pitkäaikaisten lainojen kanta kasvoi neljänneksen aikana 0,3 miljardia euroa. Lyhyt ja pitkäaikaisten velkainstrumenttien kannat pienenivät edellisen neljänneksen tasolta.

Sosiaaliturvarahastojen velka kasvoi 0,6 miljardia euroa

Sosiaaliturvarahastojen velka kasvoi 0,6 miljardia euroa lyhytaikaisten lainojen kasvun myötä ja oli neljänneksen lopussa 3,9 miljardia euroa. Näistä työeläkelaitosten velkakanta oli 2,7 miljardia euroa ja muiden sosiaaliturvarahastojen velkakanta 1,3 miljardia euroa.

EDP-velan määritelmä

Julkisyhteisöjen EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa kansantalouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman velan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka saadaan vähentämällä julkisyhteisöihin luettavien yksiköiden väliset velat sulauttamattomasta bruttovelasta. Tästä syystä julkisyhteisöjen velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat. BKT-suhteen laskemiseen on käytetty markkinahintaista, kausitasoitettua ja työpäiväkorjattua BKT-sarjaa.

Julkisyhteisöjen EDP-velka eroaa käsitteellisesti jonkin verran valtion osalta Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut käteisvakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat, kierrossa olevat kolikot, ARA-korkotukilainat sekä EU-komission talletukset. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallintosektori on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous. Valtion Eläkerahasto luetaan kuitenkin sosiaaliturvarahastoihin. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
15.03.2023

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, mrd. euroa

15.03.2023

Valtion takaukset, miljoonaa euroa

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
15.03.2023

Julkisyhteisöjen velan tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Johannes Nykänen
yliaktuaari
029 551 3641
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.