Aiheet
Kansantalous

Kotitalouksien rahoitusvarat alkoivat huveta vuonna 2022

katsaus | Kansantalouden rahoitustilinpito 2022

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli vuoden 2022 lopussa rahoitusvaroja 374,6 miljardia euroa. Rahoitusvarat laskivat 15,4 miljardia euroa vuoden aikana. Kotitalouksien velat olivat 201 miljardia euroa ja pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Kotitalouksien rahoitusvarat alkoivat huveta vuonna 2022

Kotitalouksien rahoitusvarat laskivat 15,4 miljardia euroa vuonna 2022 ja kaventuivat 374,6 miljardiin euroon. Hallussapitotappioita kertyi yhteensä 20,4 miljardia euroa samalla kun kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin olivat 6,1 miljardia euroa. Kotitalouksien velat pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2021. Kotitalouksien velat olivat vuoden lopussa 201,2 miljardia euroa. Rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli 173,4 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat laskivat vuoden aikana 15,4 miljardia euroa.

Kotitalouksien sijoituksista nettomääräisesti eniten virtasi edelleen talletuksiin 1,9 miljardin euron edestä. Sijoitukset talletuksiin vähentyivät kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna 5,1 miljardia euroa. Edellisten vuosien sijoitusten nostot kääntyivät talletuksiksi vuonna 2022 määräaikaistalletuksissa. Kotitaloudet kasvattivat sijoituksiaan määräaikaisitalletuksissa 1 miljardia euroa. Vuoden 2022 aikana kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti sijoitusrahasto-osuuksiin 0,8 miljardia euroa. Noteerattuihin osakkeisiin sijoitettiin vastaavasti 1,3 miljardia euroa. Suurimmat hallussapitotappiot kertyivät pörssiosakkeista 10 miljardia euroa ja 4,6 miljardia euroa sijoitusrahasto-osuuksista.

Kaikkiaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 374,6 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Näistä käteisrahaa ja talletuksia oli 125,8 miljardia euroa, noteeraamattomia osakkeita ja muita osuuksia 95,8 miljardia euroa, vakuutus- ja eläkesaamisia 62,4 miljardia euroa, pörssiosakkeita 46,4 miljardia euroa ja sijoitusrahasto-osuuksia 35,3 miljardia euroa. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 7,3 miljardin euron arvosta. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei tilastoida rahoitustilinpidossa kotitalouksien rahoitusvaroiksi, vaan ne ovat osa muita varoja eli reaalivaroja.

Asuntolainojen ja muiden lainavelkojen määrä kasvoi vuoden 2022 aikana 5,1 miljardilla eurolla ja ylsi vuoden lopussa 173,6 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste laski edellisestä vuodesta 1,2 %-yksikköä ollen 131,5 %.

Julkisyhteisöjen varallisuusasema heikentyi

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat vähenivät 159,1 miljardiin euroon vuonna 2022, mikä on 23,5 miljardia euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Varallisuusaseman muutokset selittyvät suurimmaksi osaksi sosiaaliturvarahastoihin kuuluvien työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen 17,4 miljardin euron vähenemisellä.

Vuoden 2022 lopussa valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat -69,6 miljardia euroa, mikä on 6,2 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Nettorahoitusvarojen laskun taustalla on pääasiassa valtionhallinnon osakkeiden ja osuuksien lasku 21,4 miljardilla eurolla. Toisaalta valtionhallinnon liikkeeseen laskemien velkapapereiden markkina-arvoinen kanta väheni 12,8 miljardilla eurolla.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2022 aikana 0,1 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat olivat -6,8 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Eniten sijoituksia virtasi paikallishallinolla talletuksiin, nettomääräisesti 2,2 miljardia euroa, muutos talletuksissa edelliseen vuoteen oli 2,9 miljardia euroa.

Työeläkelaitoksilla oli rahoitusvaroja 244,0 miljardin euron arvosta. Rahoitustilinpidossa huomioitavia velkaeriä oli samaan aikaan 10,4 miljardia euroa, joten työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen määrä oli 233,6 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat laskivat 17,4 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin virtasi nettomääräisesti varoja 1,2 miljardia euroa. Työeläkelaitoksilla oli rahasto-osuuksia yhteensä 141,7 miljardin euron edestä. Talletuksista virtasi varoja pois nettomääräisesti 1,2 miljardin arvosta vuoden 2022 aikana. Työeläkelaitosten velkapaperisijoitusvarat laskivat edellisestä vuodesta 3,9 miljardia euroa johtuen pääasiassa hallussapitotappioista.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2021. Nettorahoitusvarat olivat 2,0 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa. Muiden sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskemien velkapaperien kanta pysyi edellisen vuoden tasolla 1,3 miljardissa eurossa.

Suomalaisten rahalaitosten myöntämä lainakanta noin 299 miljardia euroa

Suomalaisten rahalaitosten, talletuspankkien ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten myöntämien lainojen arvo vuoden 2022 lopussa oli 299 miljardia euroa. Tästä 165 miljardia euroa oli kotitalouksien erilaisia lainoja, kasvua edellisvuodesta oli 4 miljardia euroa. Talletuspankeissa olevien talletusten arvo oli vuoden 2022 lopussa 435,8 miljardia euroa.

Vakuutuslaitosten vastuut vähenivät

Vakuutuslaitosten vakuutus- ja eläkevastuut vähenivät 11,1 miljardilla eurolla 62,6 miljardiin euroon. Laskua selittää henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvien vastuiden 9,3 miljardin euron pieneneminen. Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka väheni 1,7 miljardilla eurolla vuoden 2022 aikana ja eläkevastuiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Vakuutuslaitosten rahoitusvarat laskivat vuodessa 87 miljardista eurosta 77,3 miljardiin euroon. Sijoitusrahasto-osuuksien kanta pieneni 51,8 miljardista eurosta 46 miljardiin euroon. Sijoitusrahasto-osuudet vastasivat täten noin 60 % vakuutuslaitosten rahoitusvaroista. Pitkäaikaisia velkapapereita vakuutuslaitoksilla oli hallussaan 13 miljardin euron edestä, mikä on 2,2 miljardia euroa vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Talletusvarat vähenivät edellisvuodesta 1,4 miljardia euroa ja olivat vuoden lopussa 3,9 miljardia euroa.

Yritysten lainarahoituksessa vahvaa kasvua

Vuonna 2022 yritysten velkarahoitus kasvoi 22,8 miljardia euroa vuoden takaisesta kasvaen 326,5 miljardiin euroon. Yritysten velkapaperimuotoinen rahoitus laski 2,9 miljardia euroa vuonna 2022 laskien 32,2 miljardiin euroon samalla kun yritysten lainavelat kasvoivat 25,7 miljardia euroa kasvaen 294,3 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.

Ulkomaisten omistusosuus suomalaisissa pörssiosakkeissa kasvoi

Ulkomaisen omistuksen arvo suomalaisista noteeratuista osakkeista oli vuoden 2022 lopussa 154,6 miljardia euroa. Ulkomaisen omistuksen osuus kotimaisten pörssiosakkeiden arvosta nousi 1,1 %-yksikköä vuoden takaisesta ja oli vuoden 2022 lopussa 54 %. Ulkomaille oli vuoden 2022 lopussa sijoitettu suomalaisten kotimaisten sektorien rahoitusvaroja 892,4 miljardia euroa. Vuoden 2022 lopussa kotimaisten yksiköiden rahoitusvaroista oli sijoitettu 34,1 % ulkomaille.

Suomalaisilla yksiköillä oli hallussaan vuoden 2022 lopussa ulkomaisia noteerattuja osakkeita 76,3 miljardin euron arvosta ja kotimaisia noteerattuja osakkeita 131,9 miljardin arvosta. Ulkomaisia rahasto-osuuksia suomalaiset omistivat 189,4 miljardilla ja kotimaisia 116,3 miljardin euron edestä. Nettomääräiset sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin olivat 3,7 miljardia euroa.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Velallissektori
  • Vara
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Vara
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Roope Rahikka
yliaktuaari
029 551 3338
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.