Lisäpalvelut kunnille

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat taloustiedot tilastovuoteen 2020 asti on koottu omaan tietokantaansa. Tiedot on kerätty kuntatalouden tiedonkeruussa ja kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruussa.

Tutustu kuntien ja kuntayhtymien raportoimiin taloustietoihin

Vuodesta 2021 alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja ne ovat saatavissa Tutkikuntia.fi-palvelusta