Miten haastateltavat valitaan?

Kaikkien suomalaisten haastatteleminen olisi erittäin kallista ja hankalaa. Siksi tiedonkeruumme lähtökohtana on perusjoukosta, esimerkiksi Suomen väestöä koskevasta tietokannasta, poimittu otos.

Otoksen muodostamiselle on määritelty todennäköisyyteen nojautuvat säännöt. Näin muodostettu satunnainen otos mahdollistaa tulosten yleistämisen riittävän tarkasti haluttuun perusjoukkoon ja otoksesta johtuvan epävarmuuden mittaamisen. Koska jokainen otokseen valittu edustaa useaa ihmistä, on tärkeää saada tiedot mahdollisimman monelta otokseen poimitulta. Otokseen ei voi itse ilmoittautua. Tilastokeskus ottaa aina etukäteen yhteyttä otokseen valittuihin joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Käyttämillämme tilastotieteeseen perustuvilla otantamenetelmillä taataan luotettavat tulokset, säästetään kustannuksia, voidaan kerätä tutkittavista ilmiöistä yksityiskohtaisempaa tietoa ja tulokset voidaan tuottaa nopeammin.

Miten tavoittelemme vastaajia?

Tilastokeskuksen henkilöön tai kotitalouteen kohdistuvissa tiedonkeruissa vastaaja on otokseen poimittu henkilö, jolta aina ensisijaisesti pyritään saamaan vastaukset kyseessä olevan tiedonkeruun kysymyksiin.

Kun Tilastokeskus ei jostain syystä tavoita vastaajaa, yritämme saada vastaajan kiinni hänen kotitalouteensa kuuluvan henkilön kautta.  Vastaajaa tavoitellessamme saatamme olla yhteydessä vähintään 18 vuotta täyttäneeseen henkilöön, jonka väestötietojärjestelmään ilmoitettu asuinosoite on sama kuin vastaajalla. Voimme tavoitella vastaajaa myös muiden samassa osoitteessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden kautta.

Yritämme tavoitella vastaajaa samassa osoitteessa asuvan henkilön kautta, jos

  • vastaajalle ei ole saatavilla toimivaa puhelinnumeroa
  • vastaajaan ei saada yhteyttä kahdella ensimmäisellä soittoyrityksellä
  • vastaajan kanssa on sovittu haastattelusta tai yhteydenotosta, mutta häneen ei saada yhteyttä.

 

Vastaajien yksityisyyden suojan turvaamiseksi toisen henkilön kautta tavoittelussa noudatetaan haastattelutyössä seuraavia toimintaperiaatteita. Yritämme tavoitella vastaajaa samassa osoitteessa asuvan henkilön kautta

  • kohtuullisissa määrin, tiedonkeruun kesto ja vastaajaan kohdistuvien tavoitteluyritysten määrä huomioiden
  • numerohakupalveluihin listatuista puhelinnumeroista tai muista yleisessä käytössä olevista lähteistä löydetyistä numeroista
  • henkilökohtaista puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta tai muuta henkilökohtaista yhteystietoa käyttäen
  • ensisijaisesti puhelimitse - soittoyrityksen jälkeen hänelle voidaan ilmoittaa tekstiviestillä tai puhelinvastaajaviestillä, millä asialla häntä on tavoiteltu.

Samassa osoitteessa asuvia henkilöitä tavoitellaan sen ajankohdan mukaisesti, jossa tiedonkeruun otos on poimittu Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Kaikissa tapauksissa henkilöt eivät enää haastattelutilanteessa ole kirjoilla samassa osoitteessa.