Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää henkilöiden reaaliaikaiset palkka-, työsuhde-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteriä ylläpitää Verohallinto.

 Tilastokeskus hyödyntää tilastoinnissaan tulorekisteriä 1.1.2020 alkaen.

Palkkatietoja ovat ilmoittaneet tulorekisteriin vuodesta 2019 lähtien kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle, esimerkiksi Tilastokeskukselle. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Ilmoita tiedot mahdollisimman täydellisenä tulorekisteriin – vältyt erillisiltä tiedonkeruilta

Tulorekisterin myötä on mahdollista vähentää erillisiä kyselyitä. Tiedonantajilta tämä edellyttää sitä, että kaikki palkka-, työsuhde-, eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin mahdollisimman täydellisinä.

Tilastokeskukselle tärkeitä tietoja ovat palkkaerien tarkat erittelyt sekä työsuhteen koko- ja osa-aikaisuuteen, ammattiin ja toimipaikkaan liittyvät tiedot. Toimipaikasta voidaan ilmoittaa joko 9-numeroinen toimipaikkatunnus (toimipaikkakoodi) tai osoite. Maksaja saa toimipaikkatunnuksen Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä osoitteesta yritys.rekisteri@stat.fi.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka (TK10) on ilmoitettava, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kevan, Trafin ja Suomen Pankin ammattinimikkeistöjä käytetään eläkevakuutuksen tarpeisiin. Ammattiluokkaa koskevissa asioissa maksajan kannattaa olla yhteydessä omaan työtapaturma- tai eläkevakuutusyhtiöön.

Tutustu toimipaikkatunnukseen ja ammattiluokkaan liittyviin ohjeisiin

 

Ajantasaista tietoa tuloista

Tulorekisteri on ajantasaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa tilastojen laatua ja nopeuttaa tilastojen julkistamista. Mikäli tiedonantajat ilmoittavat vapaa-ehtoisesti annettavat tiedot mahdollisimman täydellisinä tulorekisteriin, voidaan erillisten kyselyiden määrää vähentää.

Kattava tulorekisteri antaa myös uusia mahdollisuuksia kansalaisia entistä paremmin palvelevaan tilastointiin ja tiedon jakeluun.

Tieto&trendit -artikkeli: Tulorekisterin käyttöönotto haastaa ja uudistaa laajasti tilastotuotantoa

 

Lisätietoa tulorekisteristä Verohallinnon sivuilla:
Tulorekisteri.fi
Tietoa yrityksille ja organisaatioille