Tunnistautuminen

Vastaaja kirjautuu Tilastokeskuksen tiedonkeruulomakkeille käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka toimitetaan saatekirjeessä.

Osassa keruita on lisäksi käytössä Suomi.fi-tunnistus, julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu, joka mahdollistaa turvallisen sähköisen tunnistamisen. Suomi.fi-tunnistuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Mikäli henkilö- ja kotitaloustiedonkeruun lomakkeella on valmiiksi vastaajan tai hänen kotitaloutensa tietoja, lomakkeelle pääsee kirjautumaan vain Suomi.fi-tunnistautumisella.

Ulkomaan kansalaiset voivat toistaiseksi kirjautua vain tunnus-salasana -parilla.

Suomi.fi-tunnistautumistapoja ovat:

 • pankkitunnukset
 • varmennekortti
 • mobiilivarmenne

Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuus ja sen tarkenne yritys- ja yhteisötiedonkeruissa

Yritys voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen, kuten tilitoimiston, vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa. Yritys käyttää valtuuttamisessa Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuutta Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen

Tilastokeskuksen Suomi.fi-ohje ja valtuuksien antamisen vaiheet (pdf)

Tilastokeskus määrittelee osan tiedonkeruista tietosisällöltään herkiksi tiedonkeruiksi. Tällöin keruu sisältää joko henkilötietoja tai herkkiä suhdannetietoja. Näissä yritys rajaa valtuuden tarkenteella, joka on tiedonkeruun tunniste.

Osassa keruita yritys voi halutessaan rajata valtuuden toimipaikkatarkenteella koskemaan tiettyä toimipaikkaa.

Mistä yritys saa tietoonsa valtuuden ja tarkenteen?

Tilastokeskuksen Suomi.fi-valtuus ja mahdollinen valtuuden tarkenne löytyvät keruun saatekirjeestä, joka julkaistaan myös keruun ohjesivulla Tilastokeskuksen verkkosivulla.

Kun yritys on valtuuttanut vastaajan haluamallaan tavalla, vastaaja voi kirjautua lomakkeelle Suomi.fi:llä.

Lisätietoja

Suomi.fi yritys- ja yhteisötiedonkeruissa

 • Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen ennakkokysely
 • Lämmön tuotanto
 • Maa- ja biokaasun hintakysely
 • Myyntitiedustelu
 • Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu
 • Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelu
 • Rahoitusleasing-tiedustelu
 • Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ)
 • Rakennuskustannusindeksi
 • Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
 • Teollisuuden energiankäyttö
 • Teollisuuden hyödyketiedustelu
 • Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruu
 • Teollisuuden toimipaikkakaysely
 • Teollisuuden uudet tilaukset -tiedustelu
 • Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 
 • Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet
 • Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelu (TVI)
 • Tieliikenteen tavarankuljetukset
 • Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu
 • Työeläkelaitosten varatiedonkeruu (EPSQ)
 • Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto
 • Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto julkisella alalla
 • Työvoimatutkimus
 • Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikysely
 • Varastotiedustelu (kaupan ja teollisuuden)
 • Yrityspalvelut 
 • Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten tiedustelu
 • Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu
 • Yritysten tilinpäätöskysely