Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi

- ajoneuvojen ja niiden osien hyväksyminen
- ajoneuvojen rekisteröinti ja vuotuinen verotus
- katsastustoiminnan valvonta
- kuljettajantutkintojen järjestäminen
- ajokorttien rekisteröinti
- ajoneuvoliikenteen tietopalvelu.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1996 - 31.12.2018

Lähdeorganisaatio

  • None

Lähikäsitteet


Jaa