Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Laajakaista

Yleisnimitys nopeille (suuri tiedonsiirtokapasiteetti) tietoliikenneyhteyksille. Yhteysnopeus on suurempi kuin perinteisillä puhelinmodeemilla ja ISDN-modeemilla. Yleisimmät laajakaistaiset liityntäteknologiat ovat DSL ja kaapelimodeemi.

Kansainvälisesti laajakaistan miniminopeutena pidetään kiinteissä yhteyksissä 256 kbit/s. Televiestintätilastossa laajakaistaliittymä on määritelty teknologian (kuten DSL ja kaapelimodeemi) mukaan, ei varsinaisesti yhteysnopeuden mukaisesti.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Laajakaistalla tarkoitetaan vähintään 256 kbit/s nopeudella toimivia tietoliikenneyhteyksiä.

Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä -tilastossa laajakaista on käytännössä määritelty yhteyden teknologian kautta DSL- (esim. ADSL) tai muuksi laajakaistayhteydeksi (nopeammaksi kuin perinteinen puhelinmodeemi tai ISDN).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa