Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Liukuva keskiarvo

Liukuva keskiarvo on aikasarja-analyysin perusmenetelmiä, joilla tasoitetaan aikasarjan satunnaisvaihtelua. Keskiarvo lasketaan havaintopisteestä toiseen, mutta samalla menetetään yksi tai useampia havaintopisteitä sekä sarjan alusta että sen lopusta, ellei sarjanpituutta jatketa ennustamalla tarpeellista määrää uusia havaintoja. Yleensä keskiarvon laskennassa käytetään paritonta määrää havaintoja (3,5,7 jne.), jotta keskiarvo kohdistuu keskimmäiselle havaintopisteelle. Arvoja voidaan myös painottaa eri tavoin: usein suurin arvo määritellään keskimmäiselle havainnolle, painojen summan tulee olla 1.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa