Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Luokiteltu aineisto

Taulukoiden koon rajoittaminen kohtuulliseksi sekä jakaumassa esiintyvien epäsäännöllisyyksien tasoittaminen edellyttää monissa tapauksissa aineiston luokittelua sekä diskreettien että jatkuvien muuttujien kohdalla. Henkilön ikä voidaan periaatteessa mitata vaikka minuutin tarkkuudella, mutta ikäjakauman kuvaamisessa näin tarkkaa tietoa ei voi käyttää. Tavaksi on tullut luokitella aineisto esim. 10-vuotisluokkiin 15-24, 25-34 jne.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa