Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouden säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2001 - 13.9.2021

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa