Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Muut energialähteet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Kasviperäiset polttoaineet (3170)
- Eläinperäiset polttoaineet (3180)
- Kaatopaikkakaasu (3211)
- Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)
- Teollisuuden biokaasu (3213)
- Muu biokaasu (3219)
- Kyllästetty puu (3233)
- Muut sekapolttoaineet (3239)
- Tuotekaasu (3240)
- Muovijätteet (4911)
- Kumijätteet (4912)
- Ongelmajätteet (4913)
- Muut jätteet (4919)
- Teollisuuden reaktiolämpö (4920)
- Sähkö, käytetty sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa (4940)
- Vety (4980)
- Muut erittelemättömät energialähteet (4990).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa