Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Laatu- eli nominaaliasteikko

Laatu- eli nominaaliasteikko edustaa alinta mittamisen tasoa. Kysymys on tapausten luokittelusta, minkä vuoksi mittaamisesta puhuminen saataa johtaa harhaan. Havainnot vain lajitellaan keskenään tasa-arvoisiin luokkiin, mikä tarkoittaa sitä, että millään luokalla ei ole enempää mitattavaa ominaisuutta kuin jollain toisella luokalla. Luokkia ei siis laiteta järjestykseen mitattavan ominaisuuden suhteen. Esimerkkejä laatuasteikollisista muuttujista: nainen - mies, kaupunki - maalaiskunta tai työllinen - työhön - työvoimaan kuulumaton.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa