Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Normaali työaika

Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä. Normaaliin työaikaan luetaan mukaan säännöllinen ylityö.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 6.9.2010

Työllisen työehtosopimuksen mukainen tai muutoin työnantajan kanssa sopima normaali viikoittainen työaika päätyössä. Ylitöitä ei lasketa mukaan.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1970 - 31.12.1996

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa