Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Nuorisovanki

Nuorisovanki on vapausrangaistustaan nuorisovankilassa suorittava. Päätöksen nuorisovankilaan määräämisestä tekee vankilaoikeus. Nuorisovankila on erityinen laitos tai laitoksen osasto.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa