Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Rahastoyhtiö

Pääsääntöisesti sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö.

Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti on hoidossaan useita eri rahastoja. Rahastoyhtiön perustamiseen tarvitaan Rahoitustarkastuksen myöntämä toimilupa.

Rahastoyhtiöt voivat nykyisin halutessaan tarjota asiakkailleen myös sijoitusneuvontaa ja yksilöllisiä omaisuudenhoitopalveluja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa