Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Saldoluku

Saldoluku liittyy kuluttajien luottamuksen kvalitatiivisten kysymysten vastauksien muuntamiseen numeerisesti tulkittaviksi. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Saldolukuun tiivistyy kuluttajien luottamus -tilaston kunkin kvalitatiivisen kysymyksen vastausjakauma yhtenä lukemana. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste). Saldoluku voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä. Mitä korkeampi lukema on, sitä valoisampi on näkemys taloudesta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa