Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ylimääräinen palvelus

Ylimääräinen palvelus on sotilaan tai muun 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (RL 6:1§). Ylimääräistä palvelusta määrätään tai tuomitaan vähintään yksi ja enintään viisi kertaa (Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa