Tutkimus- ja kehittämistoiminta tilastoon julkaistiin kaksi uutta tietokantaulukkoa

Uudet tietokantataulukot:

13ri Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain ja osuus bruttokansantuotteesta

13tn Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, henkilöstö ja työvuodet alueittain

Tietokantataulukko 13ri sisältää uusina tietoina sektorikohtaisesti tutkimus- ja kehittämismenojen osuuden bruttokansatuotteesta, sektoreiden t&k-meno-osuudet ja t&k-menojen vuosimuutokset.

Tietokantataulukko 13tn korvaa taulun 125t sisältäen samat tiedot kuin edellinen tietokantataulukko. Tietokantataulukko sisältää tiedot tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, henkilöstöstä ja työvuosista maakunnittain.

Lisätietoja

Ari Leppälahti
kehittämispäällikkö
029 551 3237

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.