Elinolotilaston tietokantataulukoissa muutoksia

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiä (AROPE) koskevat tietokantataulukot on julkaistu uudelleen korjattujen aikasarjatietojen vuoksi. Otokseen pohjautuvat pienituloisuustiedot julkaistaan jatkossa vuosittain osana elinolotilaston vuosittaisia tietoja aiemman tulonjakotilaston sijaan. Otospohjainen pienituloisuus on osa elinolotilastossa julkaistavaa köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattoria. Lisäksi julkaistaan uudistettuja taulukoita asumisesta, ja samalla arkistoidaan vanhat taulukot.

Uusia ja arkistoituvia tietokantataulukoita

Tilasto: elinolotilasto

Muutospäivä: 24.3.2023

Uusi taulukko

Arkistoituva taulukko

13xn -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski iän ja sukupuolen mukaan

13h6 -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski iän ja sukupuolen mukaan

13xp -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski kotitalouden elinvaiheen mukaan

13h7 -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski kotitalouden elinvaiheen mukaan

13xq -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski sosioekonomisen aseman mukaan

13hb -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski sosioekonomisen aseman mukaan

13xr -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski alueen mukaan

13hc -- Köyhyys- tai syrjäytymisriski alueen mukaan

13xs -- Köyhyys- tai syrjäytymisriskin ulottuvuuksien yhdistelmät sukupuolen mukaan

13hd -- Köyhyys- tai syrjäytymisriskin ulottuvuuksien yhdistelmät sukupuolen mukaan

13wk -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan

122t -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen mukaan (arkistoitu tulonjakotilastossa 28.2.2023)

13wl -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan

127h -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan (arkistoitu tulonjakotilastossa 28.2.2023)

13wm -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan

127i -- Kotitalousväestön pienituloisuusindikaattoreita henkilön sosioekonomisen aseman mukaan (arkistoitu tulonjakotilastossa 28.2.2023)

Katso kaikki tilaston tietokantataulukot StatFin-tietokannassa. Arkistoitavat tietokantataulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.

Muut uudet taulukot

13hf -- Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt elinvaiheen mukaan.

13iu -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys henkilön iän mukaan.

13xd -- Kotitalouden asumisväljyys asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan

13xb -- Kotitalouksien asumisväljyys tuloryhmän mukaan

13xc -- Kotitalouksien asumisväljyys asunnon hallintasuhteen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan

Muut arkistoituvat taulukot

11vn -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja tuloryhmän mukaan

11zz -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan

121c -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan

11v2 -- Tyytyväisyys elämään, keskiarvot, 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja tuloryhmän mukaan

Lisätietoja

Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.