Kiinteistöjen hinnat -tilastoa on uudistettu omakotitalojen hintaindeksien osalta

Tilasto: kiinteistöjen hinnat

Muutospäivä: 17.05.2023

Tietoa muutoksesta

Kiinteistöjen hinnat -tilaston vanhojen ja uusien omakotitalojen hintaindeksit on uudistettu. 

Vanhojen omakotitalojen hintaindeksissä uudistettiin käytettävä painorakenne, alueluokitus ja perusvuosi. Uusi perusvuosi on 2020=100. Lisäksi indeksin laskentamenetelmää uudistettiin niin, että painoja ja hedonisen menetelmän laatuvakiointikertoimia päivitetään jatkossa vuosittain, mikä parantaa indeksin laatua.

Alueluokituksessa uusina luokkina ovat kuusi suurinta kaupunkia ja koko maa pois lukien kuusi suurinta kaupunkia. Vanhojen omakotitalojen hintaindeksin aikaisemmin julkaistuja perusvuosia (2015=100, 2010=100, 1985=100) jatketaan ketjuttamalla niitä 2020=100 indeksien mukaisilla
muutoksilla vuoden 2023 1. neljänneksestä alkaen. 

Uusien omakotitalojen hintaindeksissä uudistettiin tuote- ja painorakenne. Uusi perusvuosi on 2022=100. Uusi indeksi julkaistaan tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Erityisesti uutena julkaistaan ns. talopaketti-indeksi osaindekseineen.

Merkittävin muutos uusien omakotitalojen hintaindeksin painorakenteessa on havaittavissa ammattimaisen omakotitalorakentamisen selvässä kasvussa suhteessa omajohteiseen rakentamiseen. 

Lisätietoja: 

Vanhojen omakotitalojen hintaindeksi

Anu Rämö 029 551 3450

Uusien omakotitalojen hintaindeksi

Jose Lahtinen 029 551 3776

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.