Kiinteistöjen hinnat -tilaston julkistusta korjattu

Tilasto: kiinteistöjen hinnat

Julkistus: kiinteistöjen hinnat 2022 ja 2023, 1. vuosineljännes, 17.5.2023

Korjauspäivä: 1.6.2023

korjattu tietokantataulukko, tunnus ja nimi

Kuvaus korjauksesta

Kiinteistöjen hintojen perusvuosiuudistuksen yhteydessä julkaistavissa tiedoissa oli mukana joitakin havaintoja kahteen kertaan inhimillisen virheen vuoksi.

Virhe on vaikuttanut vanhoista omakotitaloista julkaistuihin pistelukuihin ja jakaumatietoihin perusvuoden 2020=100 osalta kaikkina julkaistuina ajankohtina.

Aikaisempien perusvuosien (1985=100, 2010=100 ja 2015=100) osalta virhe on vaikuttanut vain vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen indeksipistelukuihin.

Muutokset indeksien pisteluvuissa ovat pääosin vähäisiä, eivätkä vaikuta koko aikasarjan kaikkiin pistelukuihin. Esimerkiksi vuoden 2023 tammi-maaliskuun pisteluvut korjaantuvat pääosin 0-0,2 prosenttiyksikköä. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä korjaus vaikuttaa eniten Länsi-Suomessa, jossa indeksipisteluku korjaantui 0,7 prosenttiyksikköä ja 20 000- 59 999 asukkaan kunnissa, joissa indeksipisteluku korjaantui 0,6 prosenttiyksikköä.

Korjatut tietokantataulukot ja tiedote julkaistaan 1.6.2023.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.