Hyvinvointialueet tilastoidaan ensimmäistä kertaa sektoritileillä kesäkuussa 2023

Tilasto: julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Muutospäivä: 21.6.2023

Tietoa muutoksesta

Tilastokeskuksen sektoriluokitus uudistui hyvinvointialueiden käynnistettyä varsinaisen toimintansa 1.1.2023. Uudistus vaikuttaa paikallishallintosektoriin (S1313), joka jaettiin kahteen alasektoriin:  paikallishallintoon pl. hyvinvointialuehallinto (S13131) ja hyvinvointialuehallintoon (S13132).  

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain –tilastossa alkuperäiset tiedot julkaistaan erikseen hyvinvointialuehallinnolle ja muulle paikallishallinnolle kesäkuun 2023 julkaisuista lähtien. Kausitasoitetut ja työpäiväkorjatut tiedot sekä trendisarjat julkaistaan paikallishallinnon välitasolla S1313, kunnes havaintoja on kertynyt riittävästi alasektoreiden kausitasoitusten mallintamiseen.  

Sektori S13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto käsittää paikallishallinnon tiedot kokonaisuudessaan vuoteen 2022 saakka. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä aikasarjoissa on aikasarjakatkos, kun kuntien ja kuntayhtymien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille. 

Paikallishallinnon vuoden 2023 tiedoissa on tavanomaista suurempaa epävarmuutta uusien aineistojen ja tilastomenetelmien vuoksi. Tietojen odotetaan revisioituvan tavanomaista enemmän ensimmäisen uuden sektoriluokituksen mukaisen vuositilaston valmistuessa vuonna 2024. Erityisesti paikallishallinnon alasektoreiden lukujen odotetaan tarkentuvan aineistojen kertyessä. 

Lue lisää sektoriluokitusmuutoksesta

Lue lisää sektoriluokitusmuutoksen vaikutuksesta tilastointiin: Hyvinvointialueiden toiminta käyntiin – lähdeaineistot ja tilastomenetelmät aiheuttavat epävarmuuksia neljännesvuositilinpitoon

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.