Befolkning och samhälle

Nyckeltal

Demografisk försörjningskvot 2040

67,3
2040
Befolkningsprognos
Uppdaterad: 2021-09-30

Valdeltagande

47,5%
2022
Välfärdsområdesval
Uppdaterad: 2022-03-16

Median av hushållens nettoförmögenhet

104 000euro
2019
Hushållens förmögenhet
Uppdaterad: 2021-06-08

Publikationer

meddelande | Presidentvalet 2024, andra valomgången, resultatet av kontrollräkningen
meddelande | Presidentvalet 2024, första valomgången, resultatet av kontrollräkningen
meddelande | Arbetskraftsundersökning 2023, december
meddelande | Arbetskraftsundersökning 2023, december