Företag

Nyckeltal

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus1,8%
September 2023
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2023-11-14

Hushållers växthusgasar

5 377 804ton CO2-ekv.
2021
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2023-09-29

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus1,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

+0,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus1,5%
September 2023
Uppdaterad: 2023-11-14

Statistik om ämnet

Publikationer