Samhällsekonomi

Nyckeltal

Bruttonationalproduktens volymförändring 2022*

+2,1%
Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 2023-03-15

Bruttonationalproduktens säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2023Q1

+0,2%
Uppdaterad: 2023-05-31

Hushållens sparkvot, %, Säsongrensad 2022Q4

minus3,5%
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Uppdaterad: 2023-03-15

Offentliga samfundens EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), förhållandet tilll BNP, %2022*

minus0,9%
Offentliga samfundens underskott och skuld
Uppdaterad: 2023-04-21

Bytesbalans, 4 kvartals glidande summa (netto) 2022Q4

minus10 338Miljoner euro
Betalningsbalans och utlandsställning
Uppdaterad: 2023-03-15

Publikationer