Transport och turism

Nyckeltal

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg

20 756tusen resor
3:e kvartalet 2023
Järnvägsstatistik
Uppdaterad: 2023-12-28

Utrikesresor

6 180tusen resor
2022
Finländarnas resor
Uppdaterad: 2023-04-19

Publikationer

meddelande | Motorfordonsbeståndet 2023
meddelande | Inkvarteringsstatistik 2024, januari, preliminär
meddelande | Handelsflottan 2023
meddelande | Första registreringar av motorfordon 2023
meddelande | Finländarnas resor 2023, december