Ändringar i databastabeller av statistik över levnadsförhållanden

Databastabellerna över risken för fattigdom eller social utestängning har publicerats på nytt på grund av korrigerade tidsserieuppgifter. De urvalsbaserade uppgifterna om låginkomsttagare publiceras i fortsättningen som en del av de årliga uppgifterna inom ramen för statistiken över levnadsförhållanden, i stället för tidigare praxis då de publicerades som en del av inkomstfördelningsstatistiken. De urvalsbaserade uppgifterna om låginkomsttagare är en del av indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning som publiceras inom ramen för statistiken över levnadsförhållanden. Dessutom publiceras nya tabeller om boende och samtidigt arkiveras de gamla tabellerna.

Tabeller som arkiveras och de ersättande tabellerna

Ny tabell

Tabellen som arkiveras

13xn -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder och kön

13h6 -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder och kön

13xp -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållets livsfas

13h7 -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållens livsfas

13xq -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter socioekonomisk ställning

13hb -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter socioekonomisk ställning

13xr -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter region

13hc -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter region

13xs -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom och social utestängning efter kön

13hd -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom och social utestängning efter kön

13wk - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön

122t - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens ålder och kön (arkiverat i inkomstfördelningsstatistik 28.2.2023)

13wl - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens hushålls livsfas

127h - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens hushålls livsfas (arkiverat i inkomstfördelningsstatistik 28.2.2023)

13wm - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning

127i - Hushållsbefolkningens låginkomstindikatorer efter personens socioekonomiska ställning (arkiverat i inkomstfördelningsstatistik 28.2.2023)

Övriga nya tabeller

13hf - Personer som lever i allvarlig materiell fattigdom och personer som hör till hushåll med låg arbetsintensitet efter livsfas

13iu - Förekomsten av vissa dimensioner av materiell fattigdom efter ålder

13xd - Hushållets boenderymlighet efter bostadens besittningsförhållande och livsfas

13xb - Hushållens boenderymlighet efter inkomstgrupp

13xc -- Hushållens boenderymlighet efter bostadens besittningsförhållande och statistisk kommungruppering

Övriga tabeller som arkiveras

11vn -- Hushållens boendeförhållanden enligt inkomstgrupp

11zz -- Hushållens boendeförhållanden enligt bostadens besittningsförhållande och statistisk kommungruppering

121c -- Hushållens boendeförhållanden enligt bostadens besittningsförhållande och livsfas

11v2 -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och inkomstgrupp

Mera information

Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408