Offentliggörandet inom statistiken över ändringar i civilstånd har korrigerats

Statistik: ändringar i civilstånd

Offentliggörandet: ändringar i civilstånd 2022, 28.4.2023

Korrigeringsdatum: 2.5.2023 (kl. 13:10)

korrigerad databastabell, kod och namn

En felaktig observation har korrigerats i databastabellernas material

I materialet över äktenskap upptäcktes ett felaktigt värde i fråga om äktenskapets ordningsnummer. I databastabellerna gällde felet tabell 121l, där en observation överfördes från klass 3+ enligt äktenskapets ordningsnummer till klass 1.

Det felaktiga ordningsnumret för äktenskapet korrigerades 2.5.2023 och databastabellen uppdaterades.

Mera information

Auli Hämäläinen
överaktuarie
029 551 3615