Windows-1252;;Sijoituslaji_1_20180101 code;level;classificationItemName "'Z'";1;"Z Inget val" "'SSS'";0;"Totalt" "'D'";1;"D Direktinvesteringar" "'D1'";1;"D1 Direktinvesteringar, skulder till direktinvesteringsföretag" "'D2'";1;"D2 Direktinvesteringar, skulder till investerare" "'D3'";1;"D3 Direktinvesteringar, skulder till partnerföretag" "'P'";1;"P Portföljinvesteringar" "'O'";1;"O Övriga investeringar" "'F'";1;"F Finansiella derivat och anställningsoptioner" "'R'";1;"R Valutareserv" "'SSSXD'";9;"SSSXD Alla funktionella kategorier utom direktinvesteringar"