code;level;classificationItemName; "'SSSSS'";0;"Näringsgrenindelning total"; "'A'";1;"Jordbruk, skogsbruk och fiske"; "'01'";2;"Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill"; "'011'";3;"Odling av ett- och tvååriga växter"; "'0111'";4;"Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"; "'01110'";5;"Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"; "'0112'";4;"Odling av ris"; "'01120'";5;"Odling av ris"; "'0113'";4;"Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar"; "'01131'";5;"Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)"; "'01132'";5;"Odling av grönsaker i växthus"; "'01133'";5;"Odling av potatis"; "'01134'";5;"Odling av sockerbetor"; "'0114'";4;"Odling av sockerrör"; "'01140'";5;"Odling av sockerrör"; "'0115'";4;"Odling av tobak"; "'01150'";5;"Odling av tobak"; "'0116'";4;"Odling av fiberväxter"; "'01160'";5;"Odling av fiberväxter"; "'0119'";4;"Odling av andra ett- och tvååriga växter"; "'01191'";5;"Odling av prydnadsväxter"; "'01199'";5;"Odling av andra ettåriga växter"; "'012'";3;"Odling av fleråriga växter"; "'0121'";4;"Odling av druvor"; "'01210'";5;"Odling av druvor"; "'0122'";4;"Odling av tropiska och subtropiska frukter"; "'01220'";5;"Odling av tropiska och subtropiska frukter"; "'0123'";4;"Odling av citrusfrukter"; "'01230'";5;"Odling av citrusfrukter"; "'0124'";4;"Odling av kärnfrukter och stenfrukter"; "'01240'";5;"Odling av kärnfrukter och stenfrukter"; "'0125'";4;"Odling av andra frukter, bär samt nötter"; "'01250'";5;"Odling av andra frukter, bär samt nötter"; "'0126'";4;"Odling av oljehaltiga frukter"; "'01260'";5;"Odling av oljehaltiga frukter"; "'0127'";4;"Odling av växter för dryckesframställning"; "'01270'";5;"Odling av växter för dryckesframställning"; "'0128'";4;"Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"; "'01280'";5;"Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"; "'0129'";4;"Odling av andra fleråriga växter"; "'01290'";5;"Odling av andra fleråriga växter"; "'013'";3;"Odling av plantskoleväxter"; "'0130'";4;"Odling av plantskoleväxter"; "'01300'";5;"Odling av plantskoleväxter"; "'014'";3;"Husdjursskötsel"; "'0141'";4;"Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"; "'01410'";5;"Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"; "'0142'";4;"Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"; "'01420'";5;"Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"; "'0143'";4;"Uppfödning av hästar och andra hästdjur"; "'01430'";5;"Uppfödning av hästar och andra hästdjur"; "'0144'";4;"Uppfödning av kameler och kameldjur"; "'01440'";5;"Uppfödning av kameler och kameldjur"; "'0145'";4;"Uppfödning av får och getter"; "'01450'";5;"Uppfödning av får och getter"; "'0146'";4;"Uppfödning av svin"; "'01461'";5;"Grisproduktion"; "'01462'";5;"Uppfödning av svin som snart skall slaktas"; "'0147'";4;"Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä"; "'01471'";5;"Äggproduktion"; "'01472'";5;"Kycklingproduktion"; "'01479'";5;"Annan fjäderfäskötsel"; "'0149'";4;"Uppfödning av andra djur"; "'01491'";5;"Pälsnäring"; "'01492'";5;"Renskötsel"; "'01499'";5;"Annan djurskötsel"; "'015'";3;"Blandat jordbruk"; "'0150'";4;"Blandat jordbruk"; "'01500'";5;"Blandat jordbruk"; "'016'";3;"Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter"; "'0161'";4;"Service till växtodling"; "'01611'";5;"Stödtjänster till växtodling"; "'01612'";5;"Att hålla odlingsmark odlingsbar"; "'0162'";4;"Service till husdjursskötsel"; "'01620'";5;"Service till husdjursskötsel"; "'0163'";4;"Bearbetning av skördade växter"; "'01630'";5;"Bearbetning av skördade växter"; "'0164'";4;"Bearbetning av utsäde"; "'01640'";5;"Bearbetning av utsäde"; "'017'";3;"Jakt och service i anslutning härtill"; "'0170'";4;"Jakt och service i anslutning härtill"; "'01700'";5;"Jakt och service i anslutning härtill"; "'02'";2;"Skogsbruk"; "'021'";3;"Skogshushållning och skogsskötsel"; "'0210'";4;"Skogshushållning och skogsskötsel"; "'02100'";5;"Skogshushållning och skogsskötsel"; "'022'";3;"Drivning"; "'0220'";4;"Drivning"; "'02200'";5;"Drivning"; "'023'";3;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'0230'";4;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'02300'";5;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'024'";3;"Service till skogsbruk"; "'0240'";4;"Service till skogsbruk"; "'02400'";5;"Service till skogsbruk"; "'03'";2;"Fiske och vattenbruk"; "'031'";3;"Fiske"; "'0311'";4;"Saltvattensfiske"; "'03110'";5;"Saltvattensfiske"; "'0312'";4;"Sötvattensfiske"; "'03120'";5;"Sötvattensfiske"; "'032'";3;"Vattenbruk"; "'0321'";4;"Fiskodling i saltvatten"; "'03210'";5;"Fiskodling i saltvatten"; "'0322'";4;"Fiskodling i sötvatten"; "'03220'";5;"Fiskodling i sötvatten"; "'B'";1;"Utvinning av mineral"; "'05'";2;"Kolutvinning"; "'051'";3;"Stenkolsutvinning"; "'0510'";4;"Stenkolsutvinning"; "'05100'";5;"Stenkolsutvinning"; "'052'";3;"Brunkolsutvinning"; "'0520'";4;"Brunkolsutvinning"; "'05200'";5;"Brunkolsutvinning"; "'06'";2;"Utvinning av råpetroleum och naturgas"; "'061'";3;"Utvinning av råpetroleum"; "'0610'";4;"Utvinning av råpetroleum"; "'06100'";5;"Utvinning av råpetroleum"; "'062'";3;"Utvinning av naturgas"; "'0620'";4;"Utvinning av naturgas"; "'06200'";5;"Utvinning av naturgas"; "'07'";2;"Utvinning av metallmalmer"; "'071'";3;"Järnmalmsutvinning"; "'0710'";4;"Järnmalmsutvinning"; "'07100'";5;"Järnmalmsutvinning"; "'072'";3;"Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm"; "'0721'";4;"Utvinning av uran- och toriummalm"; "'07210'";5;"Utvinning av uran- och toriummalm"; "'0729'";4;"Utvinning av annan malm"; "'07290'";5;"Utvinning av annan malm"; "'08'";2;"Annan utvinning av mineral"; "'081'";3;"Utvinning av sand, grus, sten och lera"; "'0811'";4;"Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer"; "'08111'";5;"Brytning av natursten"; "'08112'";5;"Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit"; "'08113'";5;"Brytning av skiffer"; "'0812'";4;"Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"; "'08120'";5;"Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"; "'089'";3;"Diverse övrig utvinning av mineral"; "'0891'";4;"Brytning av kemiska mineral"; "'08910'";5;"Brytning av kemiska mineral"; "'0892'";4;"Torvutvinning"; "'08920'";5;"Torvutvinning"; "'0893'";4;"Saltutvinning"; "'08930'";5;"Saltutvinning"; "'0899'";4;"Övrig utvinning av mineral"; "'08990'";5;"Övrig utvinning av mineral"; "'09'";2;"Service till utvinning"; "'091'";3;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'0910'";4;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'09100'";5;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'099'";3;"Stödtjänster till annan utvinning"; "'0990'";4;"Stödtjänster till annan utvinning"; "'09900'";5;"Stödtjänster till annan utvinning"; "'C'";1;"Tillverkning"; "'10'";2;"Livsmedelsframställning"; "'101'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror"; "'1011'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"; "'10110'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"; "'1012'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"; "'10120'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"; "'1013'";4;"Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"; "'10130'";5;"Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"; "'102'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'1020'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'10200'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'103'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'1031'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"; "'10310'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"; "'1032'";4;"Juice- och safttillverkning"; "'10320'";5;"Juice- och safttillverkning"; "'1039'";4;"Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'10390'";5;"Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'104'";3;"Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'1041'";4;"Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'10410'";5;"Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'1042'";4;"Matfettstillverkning"; "'10420'";5;"Matfettstillverkning"; "'105'";3;"Mejerivaru- och glasstillverkning"; "'1051'";4;"Mejerivarutillverkning"; "'10510'";5;"Mejerivarutillverkning"; "'1052'";4;"Glasstillverkning"; "'10520'";5;"Glasstillverkning"; "'106'";3;"Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse"; "'1061'";4;"Tillverkning av kvarnprodukter"; "'10610'";5;"Tillverkning av kvarnprodukter"; "'1062'";4;"Stärkelsetillverkning"; "'10620'";5;"Stärkelsetillverkning"; "'107'";3;"Tillverkning av bageri- och mjölprodukter"; "'1071'";4;"Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"; "'10710'";5;"Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"; "'1072'";4;"Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"; "'10720'";5;"Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"; "'1073'";4;"Tillverkning av pastaprodukter"; "'10730'";5;"Tillverkning av pastaprodukter"; "'108'";3;"Annan livsmedelsframställning"; "'1081'";4;"Sockertillverkning"; "'10810'";5;"Sockertillverkning"; "'1082'";4;"Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"; "'10820'";5;"Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"; "'1083'";4;"Framställning av te och kaffe"; "'10830'";5;"Framställning av te och kaffe"; "'1084'";4;"Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"; "'10840'";5;"Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"; "'1085'";4;"Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"; "'10850'";5;"Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"; "'1086'";4;"Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"; "'10860'";5;"Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"; "'1089'";4;"Framställning av andra livsmedel"; "'10890'";5;"Framställning av andra livsmedel"; "'109'";3;"Framställning av beredda djurfoder"; "'1091'";4;"Framställning av beredda fodermedel"; "'10910'";5;"Framställning av beredda fodermedel"; "'1092'";4;"Framställning av mat till sällskapsdjur"; "'10920'";5;"Framställning av mat till sällskapsdjur"; "'11'";2;"Framställning av drycker"; "'110'";3;"Framställning av drycker"; "'1101'";4;"Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"; "'11010'";5;"Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"; "'1102'";4;"Framställning av vin från druvor"; "'11020'";5;"Framställning av vin från druvor"; "'1103'";4;"Framställning av cider och andra fruktviner"; "'11030'";5;"Framställning av cider och andra fruktviner"; "'1104'";4;"Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"; "'11040'";5;"Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"; "'1105'";4;"Framställning av öl"; "'11050'";5;"Framställning av öl"; "'1106'";4;"Framställning av malt"; "'11060'";5;"Framställning av malt"; "'1107'";4;"Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"; "'11070'";5;"Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"; "'12'";2;"Tobaksvarutillverkning"; "'120'";3;"Tobaksvarutillverkning"; "'1200'";4;"Tobaksvarutillverkning"; "'12000'";5;"Tobaksvarutillverkning"; "'13'";2;"Textilvarutillverkning"; "'131'";3;"Garntillverkning"; "'1310'";4;"Garntillverkning"; "'13100'";5;"Garntillverkning"; "'132'";3;"Vävnadstillverkning"; "'1320'";4;"Vävnadstillverkning"; "'13200'";5;"Vävnadstillverkning"; "'133'";3;"Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'1330'";4;"Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'13300'";5;"Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'139'";3;"Annan textilietillverkning"; "'1391'";4;"Tillverkning av trikåväv"; "'13910'";5;"Tillverkning av trikåväv"; "'1392'";4;"Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror"; "'13921'";5;"Tillverkning av inredningstextilier"; "'13922'";5;"Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter"; "'1393'";4;"Tillverkning av mattor"; "'13930'";5;"Tillverkning av mattor"; "'1394'";4;"Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"; "'13940'";5;"Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"; "'1395'";4;"Tillverkning av bondad duk"; "'13950'";5;"Tillverkning av bondad duk"; "'1396'";4;"Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"; "'13960'";5;"Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"; "'1399'";4;"Övrig textilietillverkning"; "'13990'";5;"Övrig textilietillverkning"; "'14'";2;"Tillverkning av kläder"; "'141'";3;"Tillverkning av kläder, utom pälsvaror"; "'1411'";4;"Tillverkning av läder- och skinnkläder"; "'14110'";5;"Tillverkning av läder- och skinnkläder"; "'1412'";4;"Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"; "'14120'";5;"Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"; "'1413'";4;"Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"; "'14130'";5;"Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"; "'1414'";4;"Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"; "'14140'";5;"Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"; "'1419'";4;"Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"; "'14190'";5;"Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"; "'142'";3;"Tillverkning av pälsvaror"; "'1420'";4;"Tillverkning av pälsvaror"; "'14200'";5;"Tillverkning av pälsvaror"; "'143'";3;"Tillverkning av trikåvaror"; "'1431'";4;"Tillverkning av strumpor"; "'14310'";5;"Tillverkning av strumpor"; "'1439'";4;"Tillverkning av andra trikåvaror"; "'14390'";5;"Tillverkning av andra trikåvaror"; "'15'";2;"Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m."; "'151'";3;"Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning"; "'1511'";4;"Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"; "'15110'";5;"Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"; "'1512'";4;"Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."; "'15120'";5;"Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."; "'152'";3;"Tillverkning av skodon"; "'1520'";4;"Tillverkning av skodon"; "'15200'";5;"Tillverkning av skodon"; "'16'";2;"Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler"; "'161'";3;"Sågning och hyvling av trä"; "'1610'";4;"Sågning och hyvling av trä"; "'16100'";5;"Sågning och hyvling av trä"; "'162'";3;"Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d."; "'1621'";4;"Tillverkning av faner och träbaserade skivor"; "'16211'";5;"Tillverkning av plywood och faner"; "'16212'";5;"Tillverkning av spånskivor"; "'16213'";5;"Tillverkning av fiberskivor"; "'1622'";4;"Tillverkning av sammansatta parkettstavar"; "'16220'";5;"Tillverkning av sammansatta parkettstavar"; "'1623'";4;"Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier"; "'16231'";5;"Tillverkning av trähus"; "'16239'";5;"Annan tillverkning av byggnadssnickerier"; "'1624'";4;"Träförpackningstillverkning"; "'16240'";5;"Träförpackningstillverkning"; "'1629'";4;"Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."; "'16290'";5;"Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."; "'17'";2;"Pappers- och pappersvarutillverkning"; "'171'";3;"Massa-, pappers- och papptillverkning"; "'1711'";4;"Massatillverkning"; "'17110'";5;"Massatillverkning"; "'1712'";4;"Pappers- och papptillverkning"; "'17120'";5;"Pappers- och papptillverkning"; "'172'";3;"Tillverkning av pappers- och pappvaror"; "'1721'";4;"Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar"; "'17211'";5;"Tillverkning av papperssäckar och -påsar"; "'17212'";5;"Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar"; "'1722'";4;"Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper"; "'17220'";5;"Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper"; "'1723'";4;"Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d."; "'17230'";5;"Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d."; "'1724'";4;"Tapettillverkning"; "'17240'";5;"Tapettillverkning"; "'1729'";4;"Tillverkning av andra pappers- och pappvaror"; "'17290'";5;"Tillverkning av andra pappers- och pappvaror"; "'18'";2;"Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar"; "'181'";3;"Grafisk produktion"; "'1811'";4;"Tryckning av dagstidningar"; "'18110'";5;"Tryckning av dagstidningar"; "'1812'";4;"Annan tryckning"; "'18120'";5;"Annan tryckning"; "'1813'";4;"Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)"; "'18130'";5;"Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)"; "'1814'";4;"Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning"; "'18140'";5;"Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning"; "'182'";3;"Reproduktion av inspelningar"; "'1820'";4;"Reproduktion av inspelningar"; "'18200'";5;"Reproduktion av inspelningar"; "'19'";2;"Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter"; "'191'";3;"Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'1910'";4;"Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'19100'";5;"Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'192'";3;"Petroleumraffinering"; "'1920'";4;"Petroleumraffinering"; "'19200'";5;"Petroleumraffinering"; "'20'";2;"Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter"; "'201'";3;"Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form"; "'2011'";4;"Industrigasframställning"; "'20110'";5;"Industrigasframställning"; "'2012'";4;"Tillverkning av färgämnen"; "'20120'";5;"Tillverkning av färgämnen"; "'2013'";4;"Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier"; "'20130'";5;"Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier"; "'2014'";4;"Tillverkning av andra organiska baskemikalier"; "'20140'";5;"Tillverkning av andra organiska baskemikalier"; "'2015'";4;"Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter"; "'20150'";5;"Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter"; "'2016'";4;"Basplastframställning"; "'20160'";5;"Basplastframställning"; "'2017'";4;"Tillverkning av syntetiskt basgummi"; "'20170'";5;"Tillverkning av syntetiskt basgummi"; "'202'";3;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'2020'";4;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'20200'";5;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'203'";3;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'2030'";4;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'20300'";5;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'204'";3;"Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar"; "'2041'";4;"Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel"; "'20410'";5;"Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel"; "'2042'";4;"Tillverkning av parfymer och toalettartiklar"; "'20420'";5;"Tillverkning av parfymer och toalettartiklar"; "'205'";3;"Tillverkning av andra kemiska produkter"; "'2051'";4;"Sprängämnestillverkning"; "'20510'";5;"Sprängämnestillverkning"; "'2052'";4;"Tillverkning av lim och gelatin"; "'20520'";5;"Tillverkning av lim och gelatin"; "'2053'";4;"Tillverkning av eteriska oljor"; "'20530'";5;"Tillverkning av eteriska oljor"; "'2059'";4;"Tillverkning av övriga kemiska produkter"; "'20590'";5;"Tillverkning av övriga kemiska produkter"; "'206'";3;"Konstfibertillverkning"; "'2060'";4;"Konstfibertillverkning"; "'20600'";5;"Konstfibertillverkning"; "'21'";2;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel"; "'211'";3;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'2110'";4;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'21100'";5;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'212'";3;"Tillverkning av läkemedel"; "'2120'";4;"Tillverkning av läkemedel"; "'21200'";5;"Tillverkning av läkemedel"; "'22'";2;"Tillverkning av gummi- och plastvaror"; "'221'";3;"Tillverkning av gummivaror"; "'2211'";4;"Tillverkning av däck och slangar; regummering"; "'22110'";5;"Tillverkning av däck och slangar; regummering"; "'2219'";4;"Annan gummivarutillverkning"; "'22190'";5;"Annan gummivarutillverkning"; "'222'";3;"Plastvarutillverkning"; "'2221'";4;"Tillverkning av plasthalvfabrikat"; "'22210'";5;"Tillverkning av plasthalvfabrikat"; "'2222'";4;"Plastförpackningstillverkning"; "'22220'";5;"Plastförpackningstillverkning"; "'2223'";4;"Byggplastvarutillverkning"; "'22230'";5;"Byggplastvarutillverkning"; "'2229'";4;"Annan plastvarutillverkning"; "'22290'";5;"Annan plastvarutillverkning"; "'23'";2;"Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter"; "'231'";3;"Glas- och glasvarutillverkning"; "'2311'";4;"Framställning av planglas"; "'23110'";5;"Framställning av planglas"; "'2312'";4;"Bearbetning av planglas"; "'23120'";5;"Bearbetning av planglas"; "'2313'";4;"Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas"; "'23130'";5;"Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas"; "'2314'";4;"Tillverkning av glasfiber"; "'23140'";5;"Tillverkning av glasfiber"; "'2319'";4;"Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror"; "'23190'";5;"Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror"; "'232'";3;"Tillverkning av eldfasta produkter"; "'2320'";4;"Tillverkning av eldfasta produkter"; "'23200'";5;"Tillverkning av eldfasta produkter"; "'233'";3;"Tillverkning av byggmaterial av lergods"; "'2331'";4;"Tillverkning av keramiska tegel och plattor"; "'23310'";5;"Tillverkning av keramiska tegel och plattor"; "'2332'";4;"Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel"; "'23320'";5;"Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel"; "'234'";3;"Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter"; "'2341'";4;"Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar"; "'23410'";5;"Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar"; "'2342'";4;"Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar"; "'23420'";5;"Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar"; "'2343'";4;"Tillverkning av keramiska isolatorer o.d."; "'23430'";5;"Tillverkning av keramiska isolatorer o.d."; "'2344'";4;"Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter"; "'23440'";5;"Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter"; "'2349'";4;"Framställning av andra keramiska produkter"; "'23490'";5;"Framställning av andra keramiska produkter"; "'235'";3;"Tillverkning av cement, kalk och gips"; "'2351'";4;"Tillverkning av cement"; "'23510'";5;"Tillverkning av cement"; "'2352'";4;"Tillverkning av kalk och gips"; "'23520'";5;"Tillverkning av kalk och gips"; "'236'";3;"Tillverkning av varor av betong, cement och gips"; "'2361'";4;"Tillverkning av betongvaror för byggändamål"; "'23610'";5;"Tillverkning av betongvaror för byggändamål"; "'2362'";4;"Tillverkning av gipsvaror för byggändamål"; "'23620'";5;"Tillverkning av gipsvaror för byggändamål"; "'2363'";4;"Tillverkning av fabriksblandad betong"; "'23630'";5;"Tillverkning av fabriksblandad betong"; "'2364'";4;"Tillverkning av murbruk"; "'23640'";5;"Tillverkning av murbruk"; "'2365'";4;"Tillverkning av fibercementvaror"; "'23650'";5;"Tillverkning av fibercementvaror"; "'2369'";4;"Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips"; "'23690'";5;"Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips"; "'237'";3;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'2370'";4;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'23700'";5;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'239'";3;"Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'2391'";4;"Slipmedelstillverkning"; "'23910'";5;"Slipmedelstillverkning"; "'2399'";4;"Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'23990'";5;"Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'24'";2;"Stål- och metallframställning"; "'241'";3;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'2410'";4;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'24100'";5;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'242'";3;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'2420'";4;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'24200'";5;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'243'";3;"Annan primärbearbetning av stål"; "'2431'";4;"Tillverkning av kalldragen stålstång"; "'24310'";5;"Tillverkning av kalldragen stålstång"; "'2432'";4;"Tillverkning av kallvalsade stålband"; "'24320'";5;"Tillverkning av kallvalsade stålband"; "'2433'";4;"Tillverkning av andra kallformade produkter av stål"; "'24330'";5;"Tillverkning av andra kallformade produkter av stål"; "'2434'";4;"Tillverkning av kalldragen ståltråd"; "'24340'";5;"Tillverkning av kalldragen ståltråd"; "'244'";3;"Framställning av andra metaller än järn"; "'2441'";4;"Framställning av ädla metaller"; "'24410'";5;"Framställning av ädla metaller"; "'2442'";4;"Framställning av aluminium"; "'24420'";5;"Framställning av aluminium"; "'2443'";4;"Framställning av bly, zink och tenn"; "'24430'";5;"Framställning av bly, zink och tenn"; "'2444'";4;"Framställning av koppar"; "'24440'";5;"Framställning av koppar"; "'2445'";4;"Framställning av andra metaller"; "'24450'";5;"Framställning av andra metaller"; "'2446'";4;"Tillverkning av kärnbränsle"; "'24460'";5;"Tillverkning av kärnbränsle"; "'245'";3;"Gjutning av metall"; "'2451'";4;"Gjutning av järn"; "'24510'";5;"Gjutning av järn"; "'2452'";4;"Gjutning av stål"; "'24520'";5;"Gjutning av stål"; "'2453'";4;"Gjutning av lättmetall"; "'24530'";5;"Gjutning av lättmetall"; "'2454'";4;"Gjutning av andra metaller"; "'24540'";5;"Gjutning av andra metaller"; "'25'";2;"Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater"; "'251'";3;"Byggnadsmetallvarutillverkning"; "'2511'";4;"Tillverkning av metallstommar och delar därav"; "'25110'";5;"Tillverkning av metallstommar och delar därav"; "'2512'";4;"Tillverkning av dörrar och fönster av metall"; "'25120'";5;"Tillverkning av dörrar och fönster av metall"; "'252'";3;"Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'2521'";4;"Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning"; "'25210'";5;"Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning"; "'2529'";4;"Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'25290'";5;"Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'253'";3;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'2530'";4;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'25300'";5;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'254'";3;"Tillverkning av vapen och ammunition"; "'2540'";4;"Tillverkning av vapen och ammunition"; "'25400'";5;"Tillverkning av vapen och ammunition"; "'255'";3;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'2550'";4;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'25500'";5;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'256'";3;"Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten"; "'2561'";4;"Beläggning och överdragning av metall"; "'25610'";5;"Beläggning och överdragning av metall"; "'2562'";4;"Metallegoarbeten"; "'25620'";5;"Metallegoarbeten"; "'257'";3;"Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror"; "'2571'";4;"Tillverkning av bestick"; "'25710'";5;"Tillverkning av bestick"; "'2572'";4;"Tillverkning av lås och gångjärn"; "'25720'";5;"Tillverkning av lås och gångjärn"; "'2573'";4;"Tillverkning av verktyg och redskap"; "'25730'";5;"Tillverkning av verktyg och redskap"; "'259'";3;"Annan metallvarutillverkning"; "'2591'";4;"Tillverkning av stålfat o.d. behållare"; "'25910'";5;"Tillverkning av stålfat o.d. behållare"; "'2592'";4;"Tillverkning av lättmetallförpackningar"; "'25920'";5;"Tillverkning av lättmetallförpackningar"; "'2593'";4;"Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar"; "'25930'";5;"Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar"; "'2594'";4;"Tillverkning av nitar och skruvar"; "'25940'";5;"Tillverkning av nitar och skruvar"; "'2599'";4;"Övrig metallvarutillverkning"; "'25990'";5;"Övrig metallvarutillverkning"; "'26'";2;"Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik"; "'261'";3;"Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort"; "'2611'";4;"Tillverkning av elektroniska komponenter"; "'26110'";5;"Tillverkning av elektroniska komponenter"; "'2612'";4;"Tillverkning av kretskort"; "'26120'";5;"Tillverkning av kretskort"; "'262'";3;"Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'2620'";4;"Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'26200'";5;"Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'263'";3;"Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'2630'";4;"Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'26300'";5;"Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'264'";3;"Tillverkning av hemelektronik"; "'2640'";4;"Tillverkning av hemelektronik"; "'26400'";5;"Tillverkning av hemelektronik"; "'265'";3;"Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur"; "'2651'";4;"Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering"; "'26510'";5;"Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering"; "'2652'";4;"Urtillverkning"; "'26520'";5;"Urtillverkning"; "'266'";3;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'2660'";4;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'26600'";5;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'267'";3;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'2670'";4;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'26700'";5;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'268'";3;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'2680'";4;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'26800'";5;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'27'";2;"Tillverkning av elapparatur"; "'271'";3;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater"; "'2711'";4;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer"; "'27110'";5;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer"; "'2712'";4;"Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater"; "'27120'";5;"Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater"; "'272'";3;"Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'2720'";4;"Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'27200'";5;"Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'273'";3;"Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör"; "'2731'";4;"Tillverkning av optiska fiberkablar"; "'27310'";5;"Tillverkning av optiska fiberkablar"; "'2732'";4;"Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar"; "'27320'";5;"Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar"; "'2733'";4;"Tillverkning av kabeltillbehör"; "'27330'";5;"Tillverkning av kabeltillbehör"; "'274'";3;"Tillverkning av belysningsarmatur"; "'2740'";4;"Tillverkning av belysningsarmatur"; "'27400'";5;"Tillverkning av belysningsarmatur"; "'275'";3;"Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'2751'";4;"Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'27510'";5;"Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'2752'";4;"Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'27520'";5;"Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'279'";3;"Tillverkning av annan elapparatur"; "'2790'";4;"Tillverkning av annan elapparatur"; "'27900'";5;"Tillverkning av annan elapparatur"; "'28'";2;"Tillverkning av övriga maskiner"; "'281'";3;"Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'2811'";4;"Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon"; "'28110'";5;"Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon"; "'2812'";4;"Tillverkning av fluidteknisk utrustning"; "'28120'";5;"Tillverkning av fluidteknisk utrustning"; "'2813'";4;"Tillverkning av andra pumpar och kompressorer"; "'28130'";5;"Tillverkning av andra pumpar och kompressorer"; "'2814'";4;"Tillverkning av andra kranar och ventiler"; "'28140'";5;"Tillverkning av andra kranar och ventiler"; "'2815'";4;"Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring"; "'28150'";5;"Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring"; "'282'";3;"Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål"; "'2821'";4;"Tillverkning av ugnar och brännare"; "'28210'";5;"Tillverkning av ugnar och brännare"; "'2822'";4;"Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar"; "'28220'";5;"Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar"; "'2823'";4;"Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)"; "'28230'";5;"Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)"; "'2824'";4;"Tillverkning av motordrivna handverktyg"; "'28240'";5;"Tillverkning av motordrivna handverktyg"; "'2825'";4;"Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll"; "'28250'";5;"Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll"; "'2829'";4;"Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'28290'";5;"Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'283'";3;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'2830'";4;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'28300'";5;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'284'";3;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner"; "'2841'";4;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning"; "'28410'";5;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning"; "'2849'";4;"Tillverkning av övriga verktygsmaskiner"; "'28490'";5;"Tillverkning av övriga verktygsmaskiner"; "'289'";3;"Tillverkning av andra specialmaskiner"; "'2891'";4;"Tillverkning av maskiner för metallurgi"; "'28910'";5;"Tillverkning av maskiner för metallurgi"; "'2892'";4;"Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner"; "'28920'";5;"Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner"; "'2893'";4;"Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror"; "'28930'";5;"Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror"; "'2894'";4;"Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror"; "'28940'";5;"Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror"; "'2895'";4;"Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp"; "'28950'";5;"Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp"; "'2896'";4;"Tillverkning av maskiner för gummi och plast"; "'28960'";5;"Tillverkning av maskiner för gummi och plast"; "'2899'";4;"Tillverkning av övriga specialmaskiner"; "'28990'";5;"Tillverkning av övriga specialmaskiner"; "'29'";2;"Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar"; "'291'";3;"Motorfordonstillverkning"; "'2910'";4;"Motorfordonstillverkning"; "'29100'";5;"Motorfordonstillverkning"; "'292'";3;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'2920'";4;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'29200'";5;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'293'";3;"Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'2931'";4;"Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer"; "'29310'";5;"Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer"; "'2932'";4;"Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'29320'";5;"Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'30'";2;"Tillverkning av andra transportmedel"; "'301'";3;"Skepps- och båtbyggeri"; "'3011'";4;"Byggande av fartyg och flytande materiel"; "'30110'";5;"Byggande av fartyg och flytande materiel"; "'3012'";4;"Byggande av fritidsbåtar"; "'30120'";5;"Byggande av fritidsbåtar"; "'302'";3;"Tillverkning av rälsfordon"; "'3020'";4;"Tillverkning av rälsfordon"; "'30200'";5;"Tillverkning av rälsfordon"; "'303'";3;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'3030'";4;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'30300'";5;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'304'";3;"Tillverkning av militära stridsfordon"; "'3040'";4;"Tillverkning av militära stridsfordon"; "'30400'";5;"Tillverkning av militära stridsfordon"; "'309'";3;"Övrig tillverkning av transportmedel"; "'3091'";4;"Tillverkning av motorcyklar"; "'30910'";5;"Tillverkning av motorcyklar"; "'3092'";4;"Tillverkning av cyklar och invalidfordon"; "'30920'";5;"Tillverkning av cyklar och invalidfordon"; "'3099'";4;"Övrig transportmedelstillverkning"; "'30990'";5;"Övrig transportmedelstillverkning"; "'31'";2;"Tillverkning av möbler"; "'310'";3;"Tillverkning av möbler"; "'3101'";4;"Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar"; "'31010'";5;"Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar"; "'3102'";4;"Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar"; "'31020'";5;"Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar"; "'3103'";4;"Tillverkning av madrasser"; "'31030'";5;"Tillverkning av madrasser"; "'3109'";4;"Tillverkning av andra möbler"; "'31090'";5;"Tillverkning av andra möbler"; "'32'";2;"Annan tillverkning"; "'321'";3;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier"; "'3211'";4;"Prägling av mynt"; "'32110'";5;"Prägling av mynt"; "'3212'";4;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror"; "'32120'";5;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror"; "'3213'";4;"Tillverkning av bijouterier o.d."; "'32130'";5;"Tillverkning av bijouterier o.d."; "'322'";3;"Tillverkning av musikinstrument"; "'3220'";4;"Tillverkning av musikinstrument"; "'32200'";5;"Tillverkning av musikinstrument"; "'323'";3;"Tillverkning av sportartiklar"; "'3230'";4;"Tillverkning av sportartiklar"; "'32300'";5;"Tillverkning av sportartiklar"; "'324'";3;"Tillverkning av spel och leksaker"; "'3240'";4;"Tillverkning av spel och leksaker"; "'32400'";5;"Tillverkning av spel och leksaker"; "'325'";3;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning"; "'3250'";4;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning"; "'32501'";5;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser)"; "'32502'";5;"Tillverkning av tandproteser, implantat o.d."; "'329'";3;"Övrig tillverkning"; "'3291'";4;"Tillverkning av borstbinderiarbeten"; "'32910'";5;"Tillverkning av borstbinderiarbeten"; "'3299'";4;"Diverse övrig tillverkning"; "'32991'";5;"Tillverkning av skyddsutrustning"; "'32999'";5;"Tillverkning av övriga produkter"; "'33'";2;"Reparation och installation av maskiner och apparater"; "'331'";3;"Reparation av metallvaror, maskiner och apparater"; "'3311'";4;"Reparation av metallvaror"; "'33110'";5;"Reparation av metallvaror"; "'3312'";4;"Reparation av maskiner"; "'33121'";5;"Reparation av maskiner för allmänt bruk"; "'33122'";5;"Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'33123'";5;"Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner"; "'33129'";5;"Reparation av andra specialmaskiner"; "'3313'";4;"Reparation av elektronisk och optisk utrustning"; "'33130'";5;"Reparation av elektronisk och optisk utrustning"; "'3314'";4;"Reparation av elapparatur"; "'33140'";5;"Reparation av elapparatur"; "'3315'";4;"Reparation och underhåll av fartyg och båtar"; "'33150'";5;"Reparation och underhåll av fartyg och båtar"; "'3316'";4;"Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster"; "'33160'";5;"Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster"; "'3317'";4;"Reparation och underhåll av andra transportmedel"; "'33170'";5;"Reparation och underhåll av andra transportmedel"; "'3319'";4;"Reparation av annan utrustning"; "'33190'";5;"Reparation av annan utrustning"; "'332'";3;"Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'3320'";4;"Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'33200'";5;"Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'D'";1;"Försörjning av el, gas, värme och kyla"; "'35'";2;"Försörjning av el, gas, värme och kyla"; "'351'";3;"Generering, överföring och distribution av elkraft"; "'3511'";4;"Generering av elektricitet"; "'35111'";5;"Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft"; "'35112'";5;"Särproduktion av elektricitet med värmekraft"; "'35113'";5;"Samproduktion av elektricitet och fjärrvärme"; "'35114'";5;"Produktion av elektricitet med kärnkraft"; "'35115'";5;"Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk"; "'3512'";4;"Överföring av elektricitet"; "'35120'";5;"Överföring av elektricitet"; "'3513'";4;"Distribution av elektricitet"; "'35130'";5;"Distribution av elektricitet"; "'3514'";4;"Handel med elektricitet"; "'35140'";5;"Handel med elektricitet"; "'352'";3;"Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'3521'";4;"Framställning av gas"; "'35210'";5;"Framställning av gas"; "'3522'";4;"Distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'35220'";5;"Distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'3523'";4;"Handel med gas via rörnät"; "'35230'";5;"Handel med gas via rörnät"; "'353'";3;"Försörjning av värme och kyla"; "'3530'";4;"Försörjning av värme och kyla"; "'35301'";5;"Särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla"; "'35302'";5;"Särproduktion av industrins elektricitet och kyla"; "'E'";1;"Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering"; "'36'";2;"Vattenförsörjning"; "'360'";3;"Vattenförsörjning"; "'3600'";4;"Vattenförsörjning"; "'36000'";5;"Vattenförsörjning"; "'37'";2;"Avloppsrening"; "'370'";3;"Avloppsrening"; "'3700'";4;"Avloppsrening"; "'37000'";5;"Avloppsrening"; "'38'";2;"Avfallshantering; återvinning"; "'381'";3;"Insamling av avfall"; "'3811'";4;"Insamling av icke-farligt avfall"; "'38110'";5;"Insamling av icke-farligt avfall"; "'3812'";4;"Insamling av farligt avfall"; "'38120'";5;"Insamling av farligt avfall"; "'382'";3;"Behandling och bortskaffande av avfall"; "'3821'";4;"Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall"; "'38210'";5;"Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall"; "'3822'";4;"Behandling och bortskaffande av farligt avfall"; "'38220'";5;"Behandling och bortskaffande av farligt avfall"; "'383'";3;"Återvinning"; "'3831'";4;"Demontering av uttjänta fordon och maskiner"; "'38310'";5;"Demontering av uttjänta fordon och maskiner"; "'3832'";4;"Återvinning av källsorterat material"; "'38320'";5;"Återvinning av källsorterat material"; "'39'";2;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'390'";3;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'3900'";4;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'39000'";5;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'F'";1;"Byggverksamhet"; "'41'";2;"Byggande av hus"; "'411'";3;"Utformning av byggprojekt"; "'4110'";4;"Utformning av byggprojekt"; "'41100'";5;"Utformning av byggprojekt"; "'412'";3;"Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'4120'";4;"Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'41200'";5;"Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'42'";2;"Anläggningsarbeten"; "'421'";3;"Anläggning av vägar och järnvägar"; "'4211'";4;"Anläggning av vägar och motorvägar"; "'42110'";5;"Anläggning av vägar och motorvägar"; "'4212'";4;"Anläggning av järnvägar och tunnelbanor"; "'42120'";5;"Anläggning av järnvägar och tunnelbanor"; "'4213'";4;"Anläggning av broar och tunnlar"; "'42130'";5;"Anläggning av broar och tunnlar"; "'422'";3;"Allmännyttiga anläggningsarbeten"; "'4221'";4;"Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp"; "'42210'";5;"Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp"; "'4222'";4;"Anläggningsarbeten för el och telekommunikation"; "'42220'";5;"Anläggningsarbeten för el och telekommunikation"; "'429'";3;"Andra anläggningsarbeten"; "'4291'";4;"Vattenbyggnad"; "'42910'";5;"Vattenbyggnad"; "'4299'";4;"Övriga anläggningsarbeten"; "'42991'";5;"Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt"; "'42999'";5;"Övrig anläggningsverksamhet"; "'43'";2;"Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'431'";3;"Rivning av hus samt mark- och grundarbeten"; "'4311'";4;"Rivning av hus och byggnader"; "'43110'";5;"Rivning av hus och byggnader"; "'4312'";4;"Mark- och grundarbeten"; "'43120'";5;"Mark- och grundarbeten"; "'4313'";4;"Markundersökning"; "'43130'";5;"Markundersökning"; "'432'";3;"Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer"; "'4321'";4;"Elinstallationer"; "'43210'";5;"Elinstallationer"; "'4322'";4;"VVS-arbeten"; "'43220'";5;"VVS-arbeten"; "'4329'";4;"Andra bygginstallationer"; "'43291'";5;"Installation av isolering mot värme, ljud och vibrationer"; "'43292'";5;"Installation av hissar och rulltrappor"; "'43299'";5;"Övriga bygginstallationer"; "'433'";3;"Slutbehandling av byggnader"; "'4331'";4;"Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten"; "'43310'";5;"Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten"; "'4332'";4;"Byggnadssnickeriarbeten"; "'43320'";5;"Byggnadssnickeriarbeten"; "'4333'";4;"Golv- och väggbeläggningsarbeten"; "'43330'";5;"Golv- och väggbeläggningsarbeten"; "'4334'";4;"Måleri- och glasmästeriarbeten"; "'43341'";5;"Måleriarbeten"; "'43342'";5;"Glasmästeriarbeten"; "'4339'";4;"Annan slutbehandling av byggnader"; "'43390'";5;"Annan slutbehandling av byggnader"; "'439'";3;"Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'4391'";4;"Takarbeten"; "'43910'";5;"Takarbeten"; "'4399'";4;"Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'43991'";5;"Uthyrning av byggmaskiner med förare"; "'43999'";5;"Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'G'";1;"Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar"; "'45'";2;"Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar"; "'451'";3;"Handel med motorfordon utom motorcyklar"; "'4511'";4;"Handel med personbilar och lätta motorfordon"; "'45111'";5;"Partihandel med personbilar och lätta motorfordon"; "'45112'";5;"Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon"; "'4519'";4;"Handel med övriga motorfordon utom motorcyklar"; "'45191'";5;"Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'45192'";5;"Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon"; "'452'";3;"Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar"; "'4520'";4;"Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar"; "'45201'";5;"Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)"; "'45202'";5;"Reparation av däck"; "'453'";3;"Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'4531'";4;"Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'45311'";5;"Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck)"; "'45312'";5;"Partihandel med däck"; "'4532'";4;"Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'45321'";5;"Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar (exkl. däck)"; "'45322'";5;"Detaljhandel med däck"; "'454'";3;"Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'4540'";4;"Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'45401'";5;"Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'45402'";5;"Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'45403'";5;"Underhåll och reparation av motorcyklar"; "'46'";2;"Parti- och provisionshandel utom med motorfordon"; "'461'";3;"Provisionshandel utom med motorfordon"; "'4611'";4;"Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat"; "'46110'";5;"Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat"; "'4612'";4;"Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier"; "'46120'";5;"Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier"; "'4613'";4;"Provisionshandel med virke och byggmaterial"; "'46130'";5;"Provisionshandel med virke och byggmaterial"; "'4614'";4;"Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg"; "'46140'";5;"Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg"; "'4615'";4;"Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror"; "'46150'";5;"Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror"; "'4616'";4;"Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror"; "'46160'";5;"Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror"; "'4617'";4;"Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'46170'";5;"Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'4618'";4;"Provisionshandel med annat specialsortiment"; "'46181'";5;"Provisionshandel inom pappersbranschen"; "'46189'";5;"Övrig provisionshandel med annat specialsortiment"; "'4619'";4;"Provisionshandel med blandat sortiment"; "'46190'";5;"Provisionshandel med blandat sortiment"; "'462'";3;"Partihandel med jordbruksvaror och levande djur"; "'4621'";4;"Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder"; "'46210'";5;"Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder"; "'4622'";4;"Partihandel med blommor och växter"; "'46220'";5;"Partihandel med blommor och växter"; "'4623'";4;"Partihandel med levande djur"; "'46230'";5;"Partihandel med levande djur"; "'4624'";4;"Partihandel med hudar, skinn och läder"; "'46240'";5;"Partihandel med hudar, skinn och läder"; "'463'";3;"Partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'4631'";4;"Partihandel med frukt och grönsaker"; "'46310'";5;"Partihandel med frukt och grönsaker"; "'4632'";4;"Partihandel med kött och köttvaror"; "'46320'";5;"Partihandel med kött och köttvaror"; "'4633'";4;"Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett"; "'46331'";5;"Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett"; "'46332'";5;"Partihandel med ägg"; "'4634'";4;"Partihandel med drycker"; "'46340'";5;"Partihandel med drycker"; "'4635'";4;"Partihandel med tobak"; "'46350'";5;"Partihandel med tobak"; "'4636'";4;"Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer"; "'46360'";5;"Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer"; "'4637'";4;"Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor"; "'46370'";5;"Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor"; "'4638'";4;"Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur"; "'46381'";5;"Partihandel med fisk"; "'46382'";5;"Partihandel med naturprodukter"; "'46383'";5;"Partihandel med mat för sällskapsdjur"; "'46389'";5;"Övrig partihandel med andra livsmedel"; "'4639'";4;"Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'46390'";5;"Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'464'";3;"Partihandel med hushållsvaror"; "'4641'";4;"Partihandel med textilier"; "'46411'";5;"Partihandel med tyger och garn"; "'46412'";5;"Partihandel med textilvaror"; "'4642'";4;"Partihandel med kläder och skodon"; "'46421'";5;"Partihandel med kläder"; "'46422'";5;"Partihandel med skodon"; "'4643'";4;"Partihandel med hushållsapparater"; "'46431'";5;"Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar"; "'46432'";5;"Partihandel med hemelektronik"; "'46433'";5;"Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör"; "'46434'";5;"Partihandel inom den optiska branschen"; "'4644'";4;"Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel"; "'46441'";5;"Partihandel med hushållsartiklar och -tillbehör"; "'46442'";5;"Partihandel med rengöringsmedel"; "'4645'";4;"Partihandel med parfym och kosmetika"; "'46450'";5;"Partihandel med parfym och kosmetika"; "'4646'";4;"Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror"; "'46461'";5;"Partihandel med läkemedel"; "'46462'";5;"Partihandel med laboratorie- och sjukvårdsapparater"; "'4647'";4;"Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar"; "'46470'";5;"Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar"; "'4648'";4;"Partihandel med ur och guldsmedsvaror"; "'46480'";5;"Partihandel med ur och guldsmedsvaror"; "'4649'";4;"Partihandel med andra hushållsvaror"; "'46491'";5;"Partihandel med pappers- och kontorsartiklar"; "'46492'";5;"Partihandel med böcker"; "'46493'";5;"Partihandel med sportartiklar"; "'46494'";5;"Partihandel med musikartiklar"; "'46495'";5;"Partihandel med båtar och båtlivsartiklar"; "'46496'";5;"Partihandel med leksaker och spel"; "'46499'";5;"Övrig partihandel med hushållsvaror"; "'465'";3;"Partihandel med IT-utrustning"; "'4651'";4;"Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara"; "'46510'";5;"Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara"; "'4652'";4;"Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning"; "'46521'";5;"Partihandel med telekommunikationsutrustning"; "'46522'";5;"Partihandel med elektroniska komponenter"; "'466'";3;"Partihandel med övriga maskiner och utrustning"; "'4661'";4;"Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer"; "'46610'";5;"Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer"; "'4662'";4;"Partihandel med verktygsmaskiner"; "'46620'";5;"Partihandel med verktygsmaskiner"; "'4663'";4;"Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner"; "'46630'";5;"Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner"; "'4664'";4;"Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner"; "'46640'";5;"Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner"; "'4665'";4;"Partihandel med kontorsmöbler"; "'46650'";5;"Partihandel med kontorsmöbler"; "'4666'";4;"Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning"; "'46660'";5;"Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning"; "'4669'";4;"Partihandel med andra maskiner och annan utrustning"; "'46691'";5;"Partihandel med elartiklar"; "'46692'";5;"Partihandel med andra maskiner inom industrin"; "'46699'";5;"Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll"; "'467'";3;"Annan specialiserad partihandel"; "'4671'";4;"Partihandel med bränslen"; "'46711'";5;"Partihandel med flytande och gasformiga bränslen"; "'46719'";5;"Partihandel med övriga bränslen"; "'4672'";4;"Partihandel med metaller och metallmalmer"; "'46720'";5;"Partihandel med metaller och metallmalmer"; "'4673'";4;"Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods"; "'46731'";5;"Partihandel med virkesråvara"; "'46732'";5;"Partihandel med virkesprodukter"; "'46733'";5;"Partihandel med metall- och mineralprodukter"; "'46734'";5;"Partihandel med badrumsmöbler och -tillbehör"; "'46735'";5;"Partihandel med golvbeläggningar och tapeter"; "'46739'";5;"Allmän partihandel med byggmaterial"; "'4674'";4;"Partihandel med järnhandels- och VVS-varor"; "'46741'";5;"Partihandel med verktyg och tillbehör"; "'46742'";5;"Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör"; "'4675'";4;"Partihandel med kemiska produkter"; "'46750'";5;"Partihandel med kemiska produkter"; "'4676'";4;"Partihandel med andra insatsvaror"; "'46760'";5;"Partihandel med andra insatsvaror"; "'4677'";4;"Partihandel med avfallsprodukter och skrot"; "'46770'";5;"Partihandel med avfallsprodukter och skrot"; "'469'";3;"Övrig partihandel"; "'4690'";4;"Övrig partihandel"; "'46901'";5;"Allmän partihandel"; "'46909'";5;"Annan diverse partihandel"; "'47'";2;"Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar"; "'471'";3;"Detaljhandel med brett sortiment"; "'4711'";4;"Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak"; "'47111'";5;"Stora stormarknader (över 1 000 m²)"; "'47112'";5;"Små stormarknader (över 400 m², högst 1 000 m²)"; "'47113'";5;"Självbetjäningsaffärer (över 100 m², högst 400 m²)"; "'47114'";5;"Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (högst 100 m²)"; "'4719'";4;"Annan detaljhandel med brett sortiment"; "'47191'";5;"Självbetjäningsvaruhus (över 2 500 m²)"; "'47192'";5;"Varuhus (över 2 500 m²)"; "'47199'";5;"Mindre varuhus och andra icke specialiserade butiker (högst 2 500 m²)"; "'472'";3;"Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'4721'";4;"Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker"; "'47210'";5;"Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker"; "'4722'";4;"Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier"; "'47220'";5;"Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier"; "'4723'";4;"Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur"; "'47230'";5;"Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur"; "'4724'";4;"Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer"; "'47241'";5;"Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror"; "'47242'";5;"Specialiserad butikshandel med sötsaker"; "'4725'";4;"Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker"; "'47250'";5;"Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker"; "'4726'";4;"Specialiserad butikshandel med tobaksvaror"; "'47260'";5;"Specialiserad butikshandel med tobaksvaror"; "'4729'";4;"Annan specialiserad butikshandel med livsmedel"; "'47291'";5;"Glasskiosker"; "'47292'";5;"Specialiserad butikshandel med naturprodukter"; "'47299'";5;"Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror"; "'473'";3;"Specialiserad detaljhandel med drivmedel"; "'4730'";4;"Specialiserad detaljhandel med drivmedel"; "'47301'";5;"Servicestationsverksamhet"; "'47302'";5;"Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater"; "'474'";3;"Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning"; "'4741'";4;"Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel"; "'47410'";5;"Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel"; "'4742'";4;"Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning"; "'47420'";5;"Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning"; "'4743'";4;"Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning"; "'47430'";5;"Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning"; "'475'";3;"Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd"; "'4751'";4;"Specialiserad butikshandel med textilier"; "'47511'";5;"Specialiserad butikshandel med tyger"; "'47512'";5;"Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör"; "'4752'";4;"Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas"; "'47521'";5;"Allmän detaljhandel med järn- och byggmaterial"; "'47522'";5;"Specialiserad butikshandel med målarfärger"; "'47523'";5;"Specialiserad butikshandel med möbler för köks- och sanitetsutrymmen"; "'47529'";5;"Annan specialiserad butikshandel inom järn- och byggbranschen"; "'4753'";4;"Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier"; "'47531'";5;"Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner"; "'47532'";5;"Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar"; "'4754'";4;"Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'47540'";5;"Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'4759'";4;"Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar"; "'47591'";5;"Specialiserad butikshandel med möbler"; "'47592'";5;"Specialiserad butikshandel med elartiklar och belysningsarmaturer"; "'47593'";5;"Specialiserad butikshandel med gummi- och plastvaror"; "'47594'";5;"Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar"; "'47595'";5;"Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar"; "'47596'";5;"Låssmeds- och nyckelaffärer"; "'47599'";5;"Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll"; "'476'";3;"Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar"; "'4761'";4;"Specialiserad butikshandel med böcker"; "'47610'";5;"Specialiserad butikshandel med böcker"; "'4762'";4;"Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror"; "'47621'";5;"Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial"; "'47622'";5;"Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar"; "'4763'";4;"Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild"; "'47630'";5;"Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild"; "'4764'";4;"Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar"; "'47641'";5;"Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar"; "'47642'";5;"Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör"; "'4765'";4;"Specialiserad butikshandel med spel och leksaker"; "'47650'";5;"Specialiserad butikshandel med spel och leksaker"; "'477'";3;"Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror"; "'4771'";4;"Specialiserad butikshandel med kläder"; "'47711'";5;"Specialiserad butikshandel med damkläder"; "'47712'";5;"Specialiserad butikshandel med herrkläder"; "'47713'";5;"Specialiserad butikshandel med barnkläder"; "'47714'";5;"Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder"; "'47715'";5;"Specialiserad butikshandel med mössor och hattar"; "'47719'";5;"Allmän detaljhandel med kläder"; "'4772'";4;"Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror"; "'47721'";5;"Specialiserad butikshandel med skodon"; "'47722'";5;"Specialiserad butikshandel med väskor"; "'4773'";4;"Apotekshandel"; "'47730'";5;"Apotekshandel"; "'4774'";4;"Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar"; "'47740'";5;"Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar"; "'4775'";4;"Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar"; "'47750'";5;"Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar"; "'4776'";4;"Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön, gödselmedel, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur"; "'47761'";5;"Detaljhandel med blommor"; "'47762'";5;"Blomsterkiosker"; "'47763'";5;"Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar"; "'47764'";5;"Specialiserad butikshandel med sällskapsdjur, mat och tillbehör till dem"; "'4777'";4;"Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken"; "'47770'";5;"Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken"; "'4778'";4;"Annan specialiserad butikshandel"; "'47781'";5;"Konstaffärer"; "'47782'";5;"Specialiserad butikshandel med fotoartiklar"; "'47783'";5;"Specialiserad butikshandel med optiska artiklar"; "'47784'";5;"Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör"; "'47785'";5;"Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar"; "'47789'";5;"Annan specialiserad butikshandel med nya varor"; "'4779'";4;"Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor"; "'47791'";5;"Antikvitetsaffärer"; "'47792'";5;"Antikvariat"; "'47793'";5;"Auktionskammare"; "'47799'";5;"Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor"; "'478'";3;"Torg- och marknadshandel"; "'4781'";4;"Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'47810'";5;"Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'4782'";4;"Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon"; "'47820'";5;"Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon"; "'4789'";4;"Torg- och marknadshandel med övriga varor"; "'47890'";5;"Torg- och marknadshandel med övriga varor"; "'479'";3;"Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'4791'";4;"Postorderhandel och detaljhandel på Internet"; "'47911'";5;"Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband"; "'47912'";5;"Postorderhandel och näthandel av kläder"; "'47913'";5;"Postorderhandel och näthandel med brett sortiment"; "'47919'";5;"Annan postorderhandel och näthandel"; "'4799'";4;"Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'47990'";5;"Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'H'";1;"Transport och magasinering"; "'49'";2;"Landtransport; transport i rörsystem"; "'491'";3;"Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'4910'";4;"Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'49100'";5;"Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'492'";3;"Järnvägstransport, godstrafik"; "'4920'";4;"Järnvägstransport, godstrafik"; "'49200'";5;"Järnvägstransport, godstrafik"; "'493'";3;"Annan landtransport, passagerartrafik"; "'4931'";4;"Kollektivtrafik"; "'49310'";5;"Kollektivtrafik"; "'4932'";4;"Taxitrafik"; "'49320'";5;"Taxitrafik"; "'4939'";4;"Annan landtransport av passagerare"; "'49391'";5;"Reguljär fjärrtrafik med buss"; "'49392'";5;"Chartertrafik med buss"; "'49399'";5;"Övrig landtransport, passagerartrafik"; "'494'";3;"Vägtransport, godstrafik och flyttjänster"; "'4941'";4;"Vägtransport, godstrafik"; "'49410'";5;"Vägtransport, godstrafik"; "'4942'";4;"Flyttjänster"; "'49420'";5;"Flyttjänster"; "'495'";3;"Transporter i rörsystem"; "'4950'";4;"Transporter i rörsystem"; "'49500'";5;"Transporter i rörsystem"; "'50'";2;"Sjötransport"; "'501'";3;"Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik"; "'5010'";4;"Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik"; "'50101'";5;"Havssjöfart, passagerartrafik"; "'50102'";5;"Kustsjöfart, passagerartrafik"; "'502'";3;"Havs- och kustsjöfart, godstrafik"; "'5020'";4;"Havs- och kustsjöfart, godstrafik"; "'50201'";5;"Havssjöfart, godstrafik"; "'50202'";5;"Kustsjöfart, godstrafik"; "'503'";3;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'5030'";4;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'50300'";5;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'504'";3;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'5040'";4;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'50400'";5;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'51'";2;"Lufttransport"; "'511'";3;"Lufttransport, passagerartrafik"; "'5110'";4;"Lufttransport, passagerartrafik"; "'51101'";5;"Reguljär lufttransport"; "'51102'";5;"Icke-reguljär lufttransport"; "'512'";3;"Lufttransport, godstrafik och rymdfart"; "'5121'";4;"Lufttransport, godstrafik"; "'51210'";5;"Lufttransport, godstrafik"; "'5122'";4;"Rymdfart"; "'51220'";5;"Rymdfart"; "'52'";2;"Magasinering och stödtjänster till transport"; "'521'";3;"Magasinering och varulagring"; "'5210'";4;"Magasinering och varulagring"; "'52100'";5;"Magasinering och varulagring"; "'522'";3;"Stödtjänster till transport"; "'5221'";4;"Stödtjänster till landtransport"; "'52211'";5;"Busstationer"; "'52212'";5;"Terminalverksamhet för vägtrafik"; "'52213'";5;"Avgiftsbelagd parkering"; "'52219'";5;"Övriga stödtjänster till landtransport"; "'5222'";4;"Stödtjänster till sjötransport"; "'52221'";5;"Hamnar"; "'52229'";5;"Övriga stödtjänster till sjötransport"; "'5223'";4;"Stödtjänster till lufttransport"; "'52230'";5;"Stödtjänster till lufttransport"; "'5224'";4;"Godshantering"; "'52240'";5;"Godshantering"; "'5229'";4;"Övriga stödtjänster till transport"; "'52291'";5;"Spedition och befraktning"; "'52299'";5;"Annan transportförmedling"; "'53'";2;"Post- och kurirverksamhet"; "'531'";3;"Postbefordran via nationella posten"; "'5310'";4;"Postbefordran via nationella posten"; "'53100'";5;"Postbefordran via nationella posten"; "'532'";3;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'5320'";4;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'53200'";5;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'I'";1;"Hotell- och restaurangverksamhet"; "'55'";2;"Hotell- och logiverksamhet"; "'551'";3;"Hotellverksamhet"; "'5510'";4;"Hotellverksamhet"; "'55101'";5;"Hotell"; "'55109'";5;"Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar"; "'552'";3;"Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering"; "'5520'";4;"Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering"; "'55201'";5;"Vandrarhem"; "'55209'";5;"Semesterbyar och liknande inkvartering"; "'553'";3;"Campingplatsverksamhet"; "'5530'";4;"Campingplatsverksamhet"; "'55300'";5;"Campingplatsverksamhet"; "'559'";3;"Annan logiverksamhet"; "'5590'";4;"Annan logiverksamhet"; "'55901'";5;"Internat och pensionat"; "'55902'";5;"Gårdsturism, bed & breakfast"; "'55903'";5;"Uthyrning av semesterstugor"; "'55909'";5;"Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll"; "'56'";2;"Restaurang-, catering och barverksamhet"; "'561'";3;"Restaurangverksamhet"; "'5610'";4;"Restaurangverksamhet"; "'56101'";5;"Restauranger"; "'56102'";5;"Café-restauranger"; "'56103'";5;"Matkiosker"; "'562'";3;"Cateringverksamhet"; "'5621'";4;"Cateringverksamhet vid enskilda evenemang"; "'56210'";5;"Cateringverksamhet vid enskilda evenemang"; "'5629'";4;"Övrig catering- och centralköksverksamhet"; "'56290'";5;"Övrig catering- och centralköksverksamhet"; "'563'";3;"Barverksamhet"; "'5630'";4;"Barverksamhet"; "'56301'";5;"Öl- och drinkbarer"; "'56302'";5;"Caféer och kaffebarer"; "'J'";1;"Informations- och kommunikationsverksamhet"; "'58'";2;"Förlagsverksamhet"; "'581'";3;"Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet"; "'5811'";4;"Bokutgivning"; "'58110'";5;"Bokutgivning"; "'5812'";4;"Publicering av kataloger och sändlistor"; "'58120'";5;"Publicering av kataloger och sändlistor"; "'5813'";4;"Tidningsutgivning"; "'58130'";5;"Tidningsutgivning"; "'5814'";4;"Utgivning av tidskrifter"; "'58141'";5;"Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan"; "'58142'";5;"Utgivning av tidskrifter"; "'5819'";4;"Annan förlagsverksamhet"; "'58190'";5;"Annan förlagsverksamhet"; "'582'";3;"Utgivning av programvara"; "'5821'";4;"Utgivning av dataspel"; "'58210'";5;"Utgivning av dataspel"; "'5829'";4;"Utgivning av annan programvara"; "'58290'";5;"Utgivning av annan programvara"; "'59'";2;"Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning"; "'591'";3;"Film-, video- och TV-programverksamhet"; "'5911'";4;"Produktion av film, video och TV-program"; "'59110'";5;"Produktion av film, video och TV-program"; "'5912'";4;"Efterproduktion av film, video och TV-program"; "'59120'";5;"Efterproduktion av film, video och TV-program"; "'5913'";4;"Film-, video- och TV-programdistribution"; "'59130'";5;"Film-, video- och TV-programdistribution"; "'5914'";4;"Filmvisning"; "'59140'";5;"Filmvisning"; "'592'";3;"Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'5920'";4;"Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'59200'";5;"Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'60'";2;"Planering och sändning av program"; "'601'";3;"Sändning av radioprogram"; "'6010'";4;"Sändning av radioprogram"; "'60100'";5;"Sändning av radioprogram"; "'602'";3;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet"; "'6020'";4;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet"; "'60201'";5;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)"; "'60202'";5;"Avgiftsbelagda TV-kanaler"; "'61'";2;"Telekommunikation"; "'611'";3;"Trådbunden telekommunikation"; "'6110'";4;"Trådbunden telekommunikation"; "'61100'";5;"Trådbunden telekommunikation"; "'612'";3;"Trådlös telekommunikation"; "'6120'";4;"Trådlös telekommunikation"; "'61200'";5;"Trådlös telekommunikation"; "'613'";3;"Telekommunikation via satellit"; "'6130'";4;"Telekommunikation via satellit"; "'61300'";5;"Telekommunikation via satellit"; "'619'";3;"Annan telekommunikation"; "'6190'";4;"Annan telekommunikation"; "'61900'";5;"Annan telekommunikation"; "'62'";2;"IT-tjänster"; "'620'";3;"IT-tjänster"; "'6201'";4;"Dataprogrammering"; "'62010'";5;"Dataprogrammering"; "'6202'";4;"IT-konsultverksamhet"; "'62020'";5;"IT-konsultverksamhet"; "'6203'";4;"Datordrifttjänster"; "'62030'";5;"Datordrifttjänster"; "'6209'";4;"Andra IT-tjänster"; "'62090'";5;"Andra IT-tjänster"; "'63'";2;"Informationstjänster"; "'631'";3;"Databehandling, hosting o.d.; webbportaler"; "'6311'";4;"Databehandling, hosting o.d."; "'63110'";5;"Databehandling, hosting o.d."; "'6312'";4;"Webbportaler"; "'63120'";5;"Webbportaler"; "'639'";3;"Andra informationstjänster"; "'6391'";4;"Nyhetsservice"; "'63910'";5;"Nyhetsservice"; "'6399'";4;"Övriga informationstjänster"; "'63990'";5;"Övriga informationstjänster"; "'K'";1;"Finans- och försäkringsverksamhet"; "'64'";2;"Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'641'";3;"Monetär finansförmedling"; "'6411'";4;"Centralbanksverksamhet"; "'64110'";5;"Centralbanksverksamhet"; "'6419'";4;"Annan monetär finansförmedling"; "'64190'";5;"Annan monetär finansförmedling"; "'642'";3;"Holdingverksamhet"; "'6420'";4;"Holdingverksamhet"; "'64200'";5;"Holdingverksamhet"; "'643'";3;"Fonder och liknande finansiella institut"; "'6430'";4;"Fonder och liknande finansiella institut"; "'64300'";5;"Fonder och liknande finansiella institut"; "'649'";3;"Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'6491'";4;"Finansiell leasing"; "'64910'";5;"Finansiell leasing"; "'6492'";4;"Annan kreditgivning"; "'64920'";5;"Annan kreditgivning"; "'6499'";4;"Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'64990'";5;"Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'65'";2;"Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring"; "'651'";3;"Försäkring"; "'6511'";4;"Livförsäkring"; "'65110'";5;"Livförsäkring"; "'6512'";4;"Annan försäkring"; "'65121'";5;"Skadeförsäkringsbolagens verksamhet"; "'65122'";5;"Skadeförsäkringsföreningars verksamhet"; "'65129'";5;"Annan skadeförsäkring"; "'652'";3;"Återförsäkring"; "'6520'";4;"Återförsäkring"; "'65200'";5;"Återförsäkring"; "'653'";3;"Pensionsfondsverksamhet"; "'6530'";4;"Pensionsfondsverksamhet"; "'65300'";5;"Pensionsfondsverksamhet"; "'66'";2;"Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring"; "'661'";3;"Stödtjänster till finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'6611'";4;"Administrativa stödtjänster till finansiella marknader"; "'66110'";5;"Administrativa stödtjänster till finansiella marknader"; "'6612'";4;"Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare"; "'66120'";5;"Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare"; "'6619'";4;"Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'66190'";5;"Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'662'";3;"Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'6621'";4;"Risk- och skadebedömning"; "'66210'";5;"Risk- och skadebedömning"; "'6622'";4;"Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare"; "'66220'";5;"Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare"; "'6629'";4;"Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'66290'";5;"Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'663'";3;"Fondförvaltning"; "'6630'";4;"Fondförvaltning"; "'66300'";5;"Fondförvaltning"; "'L'";1;"Fastighetsverksamhet"; "'68'";2;"Fastighetsverksamhet"; "'681'";3;"Handel med egna fastigheter"; "'6810'";4;"Handel med egna fastigheter"; "'68100'";5;"Handel med egna fastigheter"; "'682'";3;"Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter"; "'6820'";4;"Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter"; "'68201'";5;"Uthyrning av bostäder"; "'68202'";5;"Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter"; "'68209'";5;"Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter"; "'683'";3;"Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'6831'";4;"Fastighetsförmedling"; "'68310'";5;"Fastighetsförmedling"; "'6832'";4;"Fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'68320'";5;"Fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'M'";1;"Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'69'";2;"Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet"; "'691'";3;"Juridisk verksamhet"; "'6910'";4;"Juridisk verksamhet"; "'69101'";5;"Advokatbyråer"; "'69102'";5;"Juridiska byråer"; "'69103'";5;"Patentbyråer"; "'69109'";5;"Övrig juridisk verksamhet"; "'692'";3;"Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning"; "'6920'";4;"Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning"; "'69201'";5;"Bokförings- och bokslutstjänster"; "'69202'";5;"Revisionstjänster"; "'69209'";5;"Övriga redovisningstjänster"; "'70'";2;"Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag"; "'701'";3;"Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'7010'";4;"Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'70100'";5;"Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'702'";3;"Konsulttjänster till företag"; "'7021'";4;"PR och kommunikation"; "'70210'";5;"PR och kommunikation"; "'7022'";4;"Konsultverksamhet avseende företags organisation"; "'70220'";5;"Konsultverksamhet avseende företags organisation"; "'71'";2;"Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys"; "'711'";3;"Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d."; "'7111'";4;"Arkitektverksamhet"; "'71110'";5;"Arkitektverksamhet"; "'7112'";4;"Teknisk konsultverksamhet o.d."; "'71121'";5;"Samhällsplanering"; "'71122'";5;"Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet"; "'71123'";5;"Konstruktionstekniska tjänster"; "'71124'";5;"VVS-teknisk planering"; "'71125'";5;"Elteknisk planering"; "'71126'";5;"Övriga byggtekniska tjänster"; "'71127'";5;"Maskin- och processplanering"; "'71129'";5;"Övriga tekniska tjänster"; "'712'";3;"Teknisk provning och analys"; "'7120'";4;"Teknisk provning och analys"; "'71201'";5;"Bilbesiktning"; "'71202'";5;"Övrig teknisk provning och analys"; "'72'";2;"Vetenskaplig forskning och utveckling"; "'721'";3;"Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling"; "'7211'";4;"Bioteknisk forskning och utveckling"; "'72110'";5;"Bioteknisk forskning och utveckling"; "'7219'";4;"Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling"; "'72191'";5;"Medicinsk forskning och utveckling"; "'72192'";5;"Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling"; "'72193'";5;"Teknisk forskning och utveckling"; "'722'";3;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'7220'";4;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'72200'";5;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'73'";2;"Reklam och marknadsundersökning"; "'731'";3;"Reklamverksamhet"; "'7311'";4;"Reklambyråverksamhet o.d."; "'73111'";5;"Reklambyråer"; "'73112'";5;"Direkt- och utomhusreklam"; "'73119'";5;"Andra reklamtjänster"; "'7312'";4;"Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning"; "'73120'";5;"Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning"; "'732'";3;"Marknads- och opinionsundersökning"; "'7320'";4;"Marknads- och opinionsundersökning"; "'73200'";5;"Marknads- och opinionsundersökning"; "'74'";2;"Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'741'";3;"Specialiserad designverksamhet"; "'7410'";4;"Specialiserad designverksamhet"; "'74101'";5;"Grafisk design"; "'74102'";5;"Inredningsplanering"; "'74109'";5;"Industriell design o.d."; "'742'";3;"Fotoverksamhet"; "'7420'";4;"Fotoverksamhet"; "'74201'";5;"Fotografiateljéer"; "'74202'";5;"Fotoframkallning"; "'743'";3;"Översättning och tolkning"; "'7430'";4;"Översättning och tolkning"; "'74300'";5;"Översättning och tolkning"; "'749'";3;"Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'7490'";4;"Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'74901'";5;"Programbyråer och managertjänster"; "'74909'";5;"Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'75'";2;"Veterinärverksamhet"; "'750'";3;"Veterinärverksamhet"; "'7500'";4;"Veterinärverksamhet"; "'75000'";5;"Veterinärverksamhet"; "'N'";1;"Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster"; "'77'";2;"Uthyrning och leasing"; "'771'";3;"Uthyrning och leasing av motorfordon"; "'7711'";4;"Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon"; "'77110'";5;"Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon"; "'7712'";4;"Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'77120'";5;"Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'772'";3;"Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'7721'";4;"Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning"; "'77210'";5;"Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning"; "'7722'";4;"Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor"; "'77220'";5;"Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor"; "'7729'";4;"Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'77290'";5;"Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'773'";3;"Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar"; "'7731'";4;"Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap"; "'77310'";5;"Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap"; "'7732'";4;"Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner"; "'77320'";5;"Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner"; "'7733'";4;"Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)"; "'77330'";5;"Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)"; "'7734'";4;"Uthyrning och leasing av fartyg och båtar"; "'77340'";5;"Uthyrning och leasing av fartyg och båtar"; "'7735'";4;"Uthyrning och leasing av flygplan"; "'77350'";5;"Uthyrning och leasing av flygplan"; "'7739'";4;"Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar"; "'77390'";5;"Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar"; "'774'";3;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'7740'";4;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'77400'";5;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'78'";2;"Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster"; "'781'";3;"Arbetsförmedling och rekrytering"; "'7810'";4;"Arbetsförmedling och rekrytering"; "'78100'";5;"Arbetsförmedling och rekrytering"; "'782'";3;"Personaluthyrning"; "'7820'";4;"Personaluthyrning"; "'78200'";5;"Personaluthyrning"; "'783'";3;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'7830'";4;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'78300'";5;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'79'";2;"Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster"; "'791'";3;"Resetjänster"; "'7911'";4;"Resebyråverksamhet"; "'79110'";5;"Resebyråverksamhet"; "'7912'";4;"Researrangemang"; "'79120'";5;"Researrangemang"; "'799'";3;"Turist- och bokningsservice"; "'7990'";4;"Turist- och bokningsservice"; "'79900'";5;"Turist- och bokningsservice"; "'80'";2;"Säkerhets- och bevakningsverksamhet"; "'801'";3;"Säkerhetsverksamhet"; "'8010'";4;"Säkerhetsverksamhet"; "'80100'";5;"Säkerhetsverksamhet"; "'802'";3;"Säkerhetssystemtjänster"; "'8020'";4;"Säkerhetssystemtjänster"; "'80200'";5;"Säkerhetssystemtjänster"; "'803'";3;"Spanings- och detektivverksamhet"; "'8030'";4;"Spanings- och detektivverksamhet"; "'80300'";5;"Spanings- och detektivverksamhet"; "'81'";2;"Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor"; "'811'";3;"Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'8110'";4;"Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'81100'";5;"Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'812'";3;"Rengöring och lokalvård"; "'8121'";4;"Lokalvård"; "'81210'";5;"Lokalvård"; "'8122'";4;"Rengöring och sotning av byggnader"; "'81220'";5;"Rengöring och sotning av byggnader"; "'8129'";4;"Annan rengöring"; "'81291'";5;"Renhållning av gator och vägar"; "'81299'";5;"Andra rengöringstjänster"; "'813'";3;"Skötsel och underhåll av grönytor"; "'8130'";4;"Skötsel och underhåll av grönytor"; "'81300'";5;"Skötsel och underhåll av grönytor"; "'82'";2;"Kontorstjänster och andra företagstjänster"; "'821'";3;"Kontorstjänster"; "'8211'";4;"Kombinerade kontorstjänster"; "'82110'";5;"Kombinerade kontorstjänster"; "'8219'";4;"Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster"; "'82191'";5;"Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster"; "'82192'";5;"Postningstjänster"; "'822'";3;"Callcenterverksamhet"; "'8220'";4;"Callcenterverksamhet"; "'82200'";5;"Callcenterverksamhet"; "'823'";3;"Arrangemang av kongresser och mässor"; "'8230'";4;"Arrangemang av kongresser och mässor"; "'82300'";5;"Arrangemang av kongresser och mässor"; "'829'";3;"Andra företagstjänster"; "'8291'";4;"Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet"; "'82910'";5;"Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet"; "'8292'";4;"Förpackningsverksamhet"; "'82920'";5;"Förpackningsverksamhet"; "'8299'";4;"Övriga företagstjänster"; "'82990'";5;"Övriga företagstjänster"; "'O'";1;"Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring"; "'84'";2;"Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring"; "'841'";3;"Offentlig förvaltning"; "'8411'";4;"Övergripande offentlig förvaltning"; "'84110'";5;"Övergripande offentlig förvaltning"; "'8412'";4;"Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice"; "'84121'";5;"Administration av utbildning och kulturärenden"; "'84122'";5;"Administration av hälsovård och socialskydd"; "'8413'";4;"Administration av näringslivsprogram"; "'84130'";5;"Administration av näringslivsprogram"; "'842'";3;"Offentliga tjänster"; "'8421'";4;"Utrikesförvaltning"; "'84210'";5;"Utrikesförvaltning"; "'8422'";4;"Totalförsvar"; "'84220'";5;"Totalförsvar"; "'8423'";4;"Rättskipning"; "'84231'";5;"Rättsvård"; "'84232'";5;"Fångvård"; "'8424'";4;"Polisverksamhet"; "'84241'";5;"Polisverksamhet"; "'84242'";5;"Gränsbevakning och befolkningsskydd"; "'8425'";4;"Brand- och räddningsverksamhet"; "'84250'";5;"Brand- och räddningsverksamhet"; "'843'";3;"Obligatorisk socialförsäkring"; "'8430'";4;"Obligatorisk socialförsäkring"; "'84301'";5;"Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet"; "'84302'";5;"Lagstadgad arbetspensionsförsäkring"; "'84309'";5;"Övrig obligatorisk socialförsäkring"; "'P'";1;"Utbildning"; "'85'";2;"Utbildning"; "'851'";3;"Utbildning på förskolenivå"; "'8510'";4;"Utbildning på förskolenivå"; "'85100'";5;"Utbildning på förskolenivå"; "'852'";3;"Utbildning på lägre grundnivå"; "'8520'";4;"Utbildning på lägre grundnivå"; "'85200'";5;"Utbildning på lägre grundnivå"; "'853'";3;"Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå"; "'8531'";4;"Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning"; "'85311'";5;"Utbildning på högre grundnivå"; "'85312'";5;"Gymnasieutbildning"; "'8532'";4;"Yrkesutbildning på mellannivå"; "'85320'";5;"Yrkesutbildning på mellannivå"; "'854'";3;"Utbildning på högre nivå"; "'8541'";4;"Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)"; "'85410'";5;"Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)"; "'8542'";4;"Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå"; "'85420'";5;"Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå"; "'855'";3;"Vuxenutbildning och övrig utbildning"; "'8551'";4;"Sport- och motionsutbildning"; "'85510'";5;"Sport- och motionsutbildning"; "'8552'";4;"Musik- och dansutbildning"; "'85520'";5;"Musik- och dansutbildning"; "'8553'";4;"Trafikskoleverksamhet"; "'85530'";5;"Trafikskoleverksamhet"; "'8559'";4;"Övrig utbildning"; "'85591'";5;"Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d."; "'85592'";5;"Utbildningscentraler"; "'85593'";5;"Språkskolor och -institut"; "'85599'";5;"Övriga utbildningsenheter"; "'856'";3;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'8560'";4;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'85600'";5;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'Q'";1;"Vård och omsorg; sociala tjänster"; "'86'";2;"Hälso- och sjukvård"; "'861'";3;"Sluten sjukvård"; "'8610'";4;"Sluten sjukvård"; "'86101'";5;"Egentliga sjukhustjänster"; "'86102'";5;"Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem"; "'862'";3;"Öppen hälso- och sjukvård, tandvård"; "'8621'";4;"Allmänpraktiserande läkarverksamhet"; "'86210'";5;"Allmänpraktiserande läkarverksamhet"; "'8622'";4;"Specialistläkarverksamhet inom öppenvård"; "'86220'";5;"Specialistläkarverksamhet inom öppenvård"; "'8623'";4;"Tandläkarverksamhet"; "'86230'";5;"Tandläkarverksamhet"; "'869'";3;"Annan hälso- och sjukvård"; "'8690'";4;"Annan hälso- och sjukvård"; "'86901'";5;"Fysioterapi"; "'86902'";5;"Laboratorieundersökningar"; "'86903'";5;"Diagnostisk bildbehandling"; "'86904'";5;"Sjuktransporttjänster"; "'86909'";5;"Andra hälsovårdstjänster"; "'87'";2;"Vård och omsorg med boende"; "'871'";3;"Boende med sjuksköterskevård"; "'8710'";4;"Boende med sjuksköterskevård"; "'87101'";5;"Boende med sjuksköterskevård för äldre"; "'87102'";5;"Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)"; "'872'";3;"Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem"; "'8720'";4;"Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem"; "'87201'";5;"Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning"; "'87202'";5;"Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder"; "'87203'";5;"Anstalter för personer med missbruksproblem"; "'87204'";5;"Boende med särskild service för personer med missbruksproblem"; "'873'";3;"Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer"; "'8730'";4;"Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer"; "'87301'";5;"Boende med särskild service för äldre"; "'87302'";5;"Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning)"; "'879'";3;"Annan vård och omsorg med boende"; "'8790'";4;"Annan vård och omsorg med boende"; "'87901'";5;"Anstalter för barn och unga och professionell familjevård"; "'87902'";5;"Mödra- och skyddshem"; "'87909'";5;"Andra anstalter och annat boende med särskild service"; "'88'";2;"Öppna sociala insatser"; "'881'";3;"Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer"; "'8810'";4;"Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer"; "'88101'";5;"Hemservice för äldre och funktionshindrade personer"; "'88102'";5;"Dagverksamhet för äldre"; "'88103'";5;"Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer"; "'88109'";5;"Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer"; "'889'";3;"Andra öppna sociala insatser"; "'8891'";4;"Barndagvård"; "'88911'";5;"Barndaghem"; "'88919'";5;"Annan barndagvård"; "'8899'";4;"Övriga öppna sociala instanser"; "'88991'";5;"Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer"; "'88992'";5;"Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer"; "'88993'";5;"Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem"; "'88999'";5;"Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll"; "'R'";1;"Kultur, nöje och fritid"; "'90'";2;"Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet"; "'900'";3;"Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet"; "'9001'";4;"Artistisk verksamhet"; "'90010'";5;"Artistisk verksamhet"; "'9002'";4;"Stödtjänster till artistisk verksamhet"; "'90020'";5;"Stödtjänster till artistisk verksamhet"; "'9003'";4;"Litterärt och konstnärligt skapande"; "'90030'";5;"Litterärt och konstnärligt skapande"; "'9004'";4;"Drift av teatrar, konserthus o.d."; "'90040'";5;"Drift av teatrar, konserthus o.d."; "'91'";2;"Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m."; "'910'";3;"Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m."; "'9101'";4;"Biblioteks- och arkivverksamhet"; "'91010'";5;"Biblioteks- och arkivverksamhet"; "'9102'";4;"Museiverksamhet"; "'91020'";5;"Museiverksamhet"; "'9103'";4;"Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter"; "'91030'";5;"Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter"; "'9104'";4;"Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat"; "'91040'";5;"Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat"; "'92'";2;"Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'920'";3;"Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'9200'";4;"Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'92000'";5;"Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'93'";2;"Sport-, fritids- och nöjesverksamhet"; "'931'";3;"Sportverksamhet"; "'9311'";4;"Drift av sportanläggningar"; "'93110'";5;"Drift av sportanläggningar"; "'9312'";4;"Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet"; "'93120'";5;"Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet"; "'9313'";4;"Drift av gymanläggningar"; "'93130'";5;"Drift av gymanläggningar"; "'9319'";4;"Annan sportverksamhet"; "'93190'";5;"Annan sportverksamhet"; "'932'";3;"Fritids- och nöjesverksamhet"; "'9321'";4;"Nöjes- och temaparksverksamhet"; "'93210'";5;"Nöjes- och temaparksverksamhet"; "'9329'";4;"Övrig fritids- och nöjesverksamhet"; "'93291'";5;"Skid- och slalomanläggningar"; "'93299'";5;"Annan fritids- och nöjesverksamhet"; "'S'";1;"Annan serviceverksamhet"; "'94'";2;"Intressebevakning; religiös verksamhet"; "'941'";3;"Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer"; "'9411'";4;"Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer"; "'94110'";5;"Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer"; "'9412'";4;"Intressebevakning inom yrkesorganisationer"; "'94120'";5;"Intressebevakning inom yrkesorganisationer"; "'942'";3;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'9420'";4;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'94200'";5;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'949'";3;"Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer"; "'9491'";4;"Verksamhet i religiösa samfund"; "'94910'";5;"Verksamhet i religiösa samfund"; "'9492'";4;"Verksamhet i politiska organisationer"; "'94920'";5;"Verksamhet i politiska organisationer"; "'9499'";4;"Verksamhet i andra intresseorganisationer"; "'94991'";5;"Organisationer som betjänar forskning och kultur"; "'94999'";5;"Övriga organisationer"; "'95'";2;"Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'951'";3;"Reparation av datorer och kommunikationsutrustning"; "'9511'";4;"Reparation av datorer och kringutrustning"; "'95110'";5;"Reparation av datorer och kringutrustning"; "'9512'";4;"Reparation av kommunikationsutrustning"; "'95120'";5;"Reparation av kommunikationsutrustning"; "'952'";3;"Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'9521'";4;"Reparation av hemelektronik"; "'95210'";5;"Reparation av hemelektronik"; "'9522'";4;"Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård"; "'95220'";5;"Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård"; "'9523'";4;"Lagning av skodon och lädervaror"; "'95230'";5;"Lagning av skodon och lädervaror"; "'9524'";4;"Reparation av möbler och heminredning"; "'95240'";5;"Reparation av möbler och heminredning"; "'9525'";4;"Reparation av ur och guldsmedsvaror"; "'95250'";5;"Reparation av ur och guldsmedsvaror"; "'9529'";4;"Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'95290'";5;"Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'96'";2;"Andra konsumenttjänster"; "'960'";3;"Andra konsumenttjänster"; "'9601'";4;"Tvätteriverksamhet"; "'96011'";5;"Tvätteriverksamhet för företag"; "'96012'";5;"Tvätteriverksamhet för hushåll"; "'9602'";4;"Hår- och skönhetsvård"; "'96021'";5;"Herr- och damfrisering"; "'96022'";5;"Skönhetsvård"; "'9603'";4;"Begravningsverksamhet"; "'96030'";5;"Begravningsverksamhet"; "'9604'";4;"Kroppsvård"; "'96040'";5;"Kroppsvård"; "'9609'";4;"Diverse övriga konsumenttjänster"; "'96090'";5;"Diverse övriga konsumenttjänster"; "'T'";1;"Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk"; "'97'";2;"Förvärvsarbete i hushåll"; "'970'";3;"Förvärvsarbete i hushåll"; "'9700'";4;"Förvärvsarbete i hushåll"; "'97000'";5;"Förvärvsarbete i hushåll"; "'98'";2;"Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk"; "'981'";3;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'9810'";4;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'98100'";5;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'982'";3;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'9820'";4;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'98200'";5;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'U'";1;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'99'";2;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'990'";3;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'9900'";4;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'99000'";5;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'X'";1;"Näringsgrenen okänd"; "'00'";2;"Näringsgrenen okänd"; "'000'";3;"Näringsgrenen okänd"; "'0000'";4;"Näringsgrenen okänd"; "'00000'";5;"Näringsgrenen okänd";