Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Dödligheten i minnessjukdomar och coronavirussjukdom ökade mest år 2021

meddelande | Dödsorsaker 2021

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras 9.12.2022 och gamla tabeller överföras till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen ökade den åldersstandardiserade dödligheten år 2021 med 1,4 procent från året innan. Till ökningen av dödligheten bidrog mest den ökade dödligheten på grund av demens och Alzheimers sjukdom samt coronavirussjukdom. Däremot minskade dödligheten på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen, tumörer och alkoholrelaterade orsaker från året innan. Totalt 952 personer dog i coronaviruset, dvs. nästan 2 procent av de döda.

Viktiga punkter

 • Dödligheten i de största dödsorsaksgrupperna, dvs. sjukdomar i cirkulationsorganen och tumörer, minskade med 1 % jämfört med året innan.
 • Mest ökade dödligheten i minnessjukdomar och coronavirussjukdom.
 • I coronavirussjukdom dog 952 personer, medianåldern var 80 år.
 • Färre människor dog av alkoholrelaterade orsaker än året innan.
 • Antalet döda på grund av självmord och olycksfall ökade något från år 2020.

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras 9.12.2022 och gamla tabeller överföras till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå)
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Underliggande dödsorsak (tidsserieklassificering)
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
 • Olyckor och våld (klassificering av yttre orsaker)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Alkoholrelaterade orsaker
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Narkotika (selektion B)
 • Ålder
 • Kön
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå)
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
 • Grunden för utredning av dödsorsak
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Airi Pajunen
överaktuarie
029 551 3605
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef