Ämnen
Befolkning och samhälle

Över 54 000 domar gavs i underrätterna år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Ändringar i tabeller i databaser av åtalade, dömda och straff
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralen gavs 54 280 domar i första instans år 2021, dvs. 9 procent fler än år 2020. Den största ökningen visade sexualbrotten. År 2021 gavs 17 procent fler domar för dessa brott än året innan. Också antalet domar för brott mot liv och hälsa ökade, med 14 procent från året innan. Antalet dömda för brott mot liv och hälsa har dock allmänt sett varit nedåtgående.

Huvudpunkter

  • År 2021 gavs 54 280 domar i första instans, största delen av trafikbrotten (32 %) och egendomsbrotten (29 %).
  • År 2021 utdömdes 5 800 ovillkorliga fängelsestraff, dvs. 20 % fler än året innan.
  • I tingsrätterna utdömdes över 35 000 bötesstraff. Antalet bötesdomar genom strafföreläggande uppgick till mer än 33 000, medan antalet bötesförelägganden utfärdade av polisen var 77 700.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Databastabeller som utgått

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041
Ansvarig avdelningschef