Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Arbetsförmedlingsstatistik 2022, oktober

Statistik:
Referensperiod:
2022, oktober
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

I ett databasoffentliggörande publiceras ny information i databastabeller, som finns under rubriken Databastabeller. Offentliggörandet omfattar ingen analystext skriven av en expert. Mera statistikuppgifter inom ramen för denna statistik finns på sidan Arbetsförmedlingsstatistik under Figurer och Tabeller.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskod
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Sysselsättningskodens längd
 • Område
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Område
 • Sysselsättningskodens längd
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsmarknadsposition
 • Område
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Område
 • Arbetsmarknadsposition
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Område
 • Sysselsättning
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Arbetsmarknadsposition
 • Åldersgrupper2
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Utbildningsnivå
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper2
 • Område
 • Sysselsättningskod
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Yrkesgrupp
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskodens längd
 • Sysselsättningsförändring
 • Kön
 • Åldersgrupper
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningsförändring
 • Kön
 • Sysselsättningskodens längd
 • Område
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper2
 • Kön
 • Sysselsättningskod
 • Sysselsättningsförändring
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Sysselsättning
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Arbetsmarknadsposition
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
 • Arbetsgivarsektor
 • Yrkesgrupp
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
 • Arbetsgivarsektor
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Arbetsgivarsektor
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Träning
 • Område
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Statsandelsutbildning
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Statsandelsutbildning
 • Kön
 • Område
 • Föregående arbetslöshet
 • Utbildningens avslutningsorsak
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper2
 • Sysselsättningsslag
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Område
 • Kön
 • Sysselsättningsslag
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Föregående arbetslöshet
 • Åldersgrupper
 • Bedömning(prövningar)
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Kön
 • Övrig service
 • Åldersgrupper
 • Föregående arbetslöshet
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskod
 • Sysselsättningsförändring
 • Yrkesgrupp
 • Område
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Syvänen
konsultativ tjänsteman
029 504 8050
Ansvarig avdelningschef