Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

År 2021 levde 894 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022

Enligt Statistikcentralen levde 16,3 procent av hushållsbefolkningen, dvs. 894 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning år 2021. Antalet personer i riskzonen ökade med 117 000 från år 2020. En person löper risk för fattigdom eller social utestängning om hans eller hennes hushåll är låginkomsttagare, har låg arbetsintensitet eller om det förekommer allvarlig materiell och social fattigdom i hushållet.

Viktiga punkter

  • År 2021 levde 894 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning. Antalet personer i riskzonen ökade med 117 000 från föregående år.
  • Antalet personer som lever under risk för fattigdom eller social utestängning ökade år 2021 i synnerhet till följd av ett ökat antal låginkomsttagare. Antalet låginkomsttagare ökade med omkring 100 000 personer.
  • Hälften av dem som levde under risk för fattigdom eller social utestängning var bara låginkomsttagare och något under en fjärdedel var både låginkomsttagare och hade låg arbetsintensitet.
  • År 2022 hade 6,1 % av hushållsbefolkningen försörjningssvårigheter. Andelen ökade något från året innan, då den var 5,9 %.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Hushålls livsfas
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Inkomstgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Ansvarig avdelningschef