Ämnen
Samhällsekonomi

Ökningen av utrikeshandeln avtog under sista kvartalet 2022 jämfört med början av året

meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen var värdet av tjänsteexporten 9,6 miljarder euro under sista kvartalet 2022 och ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Värdet av tjänsteimporten var 10,7 miljarder euro och ökade med 15 procent. Både tjänsteexporten och tjänsteimporten var på den högsta nivån i sin mäthistoria. Tjänsteexporten visade en tillväxt på bred front, men förblev relativt liten på grund av exporten av IKT-tjänster. Omkring hälften av ökningen av tjänsteimporten förklaras av att importen av turism, dvs. finländarnas utlandsturism, återhämtade sig.

Huvudpunkter

  • Exporten av varor och tjänster ökade under sista kvartalet 2022 med 2,6 miljarder euro (9 %) och importen med 3,6 miljarder euro (12 %) jämfört med året innan.
  • Exporten av tjänster var 0,2 miljarder euro (2 %) och importen av tjänster 1,4 miljarder euro (15 %) större än för ett år sedan.
  • Den största förändringen inom tjänsteexporten under kvartalet var minskningen av exporten av IKT-tjänster med 0,9 miljarder euro från året innan. Exporten av övriga tjänsteposter ökade på bred front.
  • När det gäller tjänsteimporten var ökningen störst inom turismen (0,7 miljarder euro) och transporttjänsterna (0,3 miljarder euro).
  • Tjänstebalansen visade fortfarande ett exceptionellt stort underskott. Under sista kvartalet var underskottet 1,2 miljarder euro.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.03.2023

Export och import av varor och tjänster efter tjänstepost 2013Q1-2022Q4

15.03.2023

Export och import av varor och tjänster efter region 2013Q1-2022Q4

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Utrikeshandeln efter region 2019Q4-2022Q4

15.03.2023

Utrikeshandeln efter tjänstepost 2019Q4-2022Q4

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef