Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Av hushållsbefolkningen riskerade 14,3 % fattigdom eller social utestängning år 2020

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021

Ändring

Mätningen av låg arbetsintensitet och allvarlig materiell och social fattigdom, som ingår i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning, reviderades år 2021.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen levde 777 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning, dvs. 14,3 % av hela hushållsbefolkninge år 2020. En person löper risk för fattigdom eller social utestängning om hans eller hennes hushåll är låginkomsttagare, har låg arbetsintensitet eller om det förekommer allvarlig materiell och social fattigdom i hushållet. Statistiken har reviderats i enlighet med EU:s statistiksystem.

Viktiga punkter

  • Av hushållsbefolkningen riskerade 14,3 % fattigdom eller social utestängning år 2020.
  • Bland 18–24-åringar löpte relativt sett flest personer risk för fattigdom eller social utestängning.
  • Risken var större för kvinnor bland 18–24-åringar och över 64-åringar, medan risken var större för män i övriga åldersgrupper.

Ändring

Mätningen av låg arbetsintensitet och allvarlig materiell och social fattigdom, som ingår i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning, reviderades år 2021.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marie Reijo
specialforskare
029 551 2547
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef