Ämnen
Företag

Industriproduktionen minskade i december 2023 både från året innan och från föregående månad

meddelande | Volymindex för industriproduktionen 2023, december

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i december med 2,7 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 6,8 procent jämfört med december 2022.

Viktiga punkter

  • Industriproduktionen sjönk i december från både föregående månad och från året innan.
  • Produktionen minskade också inom nästan alla huvudnäringsgrenar både från året innan och från föregående månad.
  • Industriproduktionen ökade från året innan bara inom näringsgrenarna försörjning av el, gas, värme och kyla samt livsmedelsindustri.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Volymindex för industriproduktionen, näringsgrenens andel av hela industrin (BCD), icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring 12/2023

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Revidering
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Maarit Mäkelä
överaktuarie
029 551 3324
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef