Ämnen
Hälsa och social trygghetPriser och konsumtion

Prisutveckling för alkoholdrycker

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken beskriver utvecklingen av konsumentpriserna på alkoholdrycker. Informationen baserar sig på de uppgifter om detaljförsäljningen som fåtts från Alko Oy samt på uppgifter som Statistikcentralen samlat in från livsmedelsaffärer. Prisuppgifterna om utskänkningsförsäljningen fås från THL:s restaurangenkätundersökning. Uppgifter publiceras en gång om året.

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd