Ämnen
Utbildning och forskning

Deltagande i vuxenutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över deltagande i vuxenutbildning beskriver vuxenbefolkningens deltagande i utbildning och lärande. Undersökningen genomförs som en del av EU:s statistikbyrås projekt Adult Education Survey. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs ungefär vart femte år.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

18–64-åriga deltagare i vuxenutbildning 1990–2022

18–64-åriga deltagare i vuxenutbildning efter åldersgrupp 2017 och 2022

18–64-åriga deltagare i vuxenutbildning efter utbildningsnivå 2017 och 2022

Löntagare i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning stödd av arbetsgivaren efter kön 1990–2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Helena Niemi
överaktuarie
029 551 2488
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna