Ämnen
Utbildning och forskning

Sökande till utbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sökande till utbildning beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de blir antagna samt hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. Uppgifterna framställs genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Sökande till utbildning 2022, studenter och personer som avlagt yrkesinriktade grundexamen
meddelande | Sökande till utbildning 2022, personer som avslutat grundskolan
databasoffentliggörande | Sökande till utbildning 2010-2021 efter kön

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Personer som gått ut grundskolans 9:e klass och direkt sökt studieplats, efter kommun där läroanstalten ligger och år

Personer som gått ut grundskolans 9:e klass och direkt fått studieplats, efter kommun där läroanstalten ligger 2014-2022

Nya studenter som direkt sökt studieplats, efter kön och kommun där läroanstalten ligger årvis

Nya studenter som direkt fått studieplats, efter kommun där läroanstalten ligger 2014-2022

Personer som gått ut grundskolans 9:e klass och direkt fått studieplats, efter kommun där läroanstalten ligger 2015-2022

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Nya studerande efter tidigare examen, %

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna