Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Fastighetspriser, 2:a kvartalet
meddelande | Fastighetspriser, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022
översikt | Fastighetspriser 2022, 4:e kvartalet, översikt
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
25.08.2023

Prisindex för gamla egnahemshus (2015 = 100) efter kommunens invånarantal 2020Q1-2023Q2

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2
Över 100 000 invånare97,597,0101,5104,1102,3108,9107,8109,9108,1110,5108,6104,6104,899,5
60 000 - 100 000 invånare99,899,7103,097,5102,8106,9105,4103,6100,6107,6101,398,894,796,0
20 000 - 59 999 invånare96,0101,1100,7102,3104,4107,2109,3106,3107,3111,2108,6102,296,9101,1
Under 20 000 invånare97,699,3100,4102,8105,2106,1105,9102,9104,8106,7105,399,496,198,1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anu Rämö
överaktuarie
029 551 3450
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna