Ämnen
Hälsa och social trygghetBefolkning och samhälle

Hemvård

Finlands officiella statistik (FOS)
Hemvårdsstatistiken innehåller uppgifter om hemvårdens, hemsjukvårdens, hemtjänstens och hemsjukhusets verksamhet utifrån vårdanmälningsregistret för primärvården (Avohilmo).

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd

Statistikens primäruppgifter