Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Arbetslöshetsförmåner från FPA

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över arbetslöshetsförmåner från FPA innehåller uppgifter om de grundtrygghetsförmåner för arbetslösa som betalas ut av FPA. I statistiken ingår också arbetslöshetsförmåner som betalats ut för tid med sysselsättningsfrämjande service samt alterneringsersättningar. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten