Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Veroaste nousussa

24.1.2013

EU:n veroaste nousi 40 prosenttiin (+0,4 %-yksikköä) vuonna 2011. Tanskassa verotaakka oli jälleen korkein, 48,6 prosenttia bkt:sta. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaali­turva­maksujen suhdetta brutto­kansan­tuotteeseen.

Veroasteen kehitys 2001–2011

Veroasteen kehitys 2001–2011, % bkt:sta. Lähteet: Eurostat, Tilastokeskus, Valtiovarainministeriön ennuste

Lähteet: Eurostat, Tilastokeskus, Valtiovarainministeriön ennuste

Veroasteen nousu oli suurin Ranskassa, jossa se kohosi 45,9 prosenttiin (+1,4 %-yksikköä edellisvuodesta). Merkittävästi verotustaan kiristäneitä maita olivat myös Saksa (+1,0 %-yksikköä) ja Britannia (+0,7).

Ruotsissa veroaste laski 1,0 %-yksikköä edellisvuodesta. Myös Virossa ja Unkarissa veroasteet alenivat.

Euroalueen kriisimaista Kreikassa veroastetta korotettiin 34,9 prosenttiin (+0,9 %-yksikköä), Espanjan veroaste laski 32,4 prosenttiin (–0,7) vuonna 2011.

OECD:n tiedotteen mukaan 20 jäsenmaan veroasteet nousivat viime vuonna. USA:n veroaste kohosi (+0,4 %-yksikköä) 25,1 prosenttiin bkt:sta vuonna 2011.

Suomen veroaste 43,4 prosenttiin

Suomen veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna 2011. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 0,9 %-yksikköä. Verojen ja pakollisten sosiaali­turva­maksujen kertymä oli yhteensä 82,2 miljardia euroa.

Kerättyjen verojen määrä kasvoi edellisvuodesta 8,2 prosentilla ja ylitti ensimmäistä kertaa taantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Kotitalouksien tuloverot muodostivat suurimman kertymän, 24 miljardia euroa.

Valtio­varain­ministeriön ennusteen mukaan Suomen veroaste pysyy 43,4 prosentissa vuonna 2012 ja nousee 44,2 prosenttiin vuonna 2013.

Lähteet: Statistics in Focus. Eurostat, OECD,  Tilastokeskus, Valtio­varain­ministeriö

tk-icons