Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Rakennetyöttömyys: Miten indikaattorit on laskettu?

2.10.2014

Miten "Nousikausikaan ei ratkaisisi rakennetyöttömyytta"  -artikkeliin valitut indikaattorit on laskettu?

1. Ei tutkintoa: Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Tilastokeskuksen tutkintorekisterin mukaan. Tutkintorekisteri ei ole täysin kattava maahanmuuttajien kohdalla. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei välttämättä ole rekisteröity.

2. Iältään yli 54-vuotias.

3. Pitkä työttömyys: Tilastovuonna ja sitä edeltävänä vuonna ollut työttömänä yli puolet vuodesta eli vähintään 182 päivää 362:sta. Emme siis edellytä yhtäjaksoista puoli vuotta kestävää työttömyyttä.

4. Ei työhistoriaa: Tilaston mukaan ei ole ollut työllinen yhtenäkään vuonna ajanjaksolla 2002 – 2012. Saattanut siis olla töissä muuna kuin viiteajankohtana. Tärkeää huomata, ettei tämä tarkoita 10 vuoden työttömyysjaksoa, vaan kyseessä saattaa olla esimerkiksi vastavalmistunut henkilö, joka ei ole vielä siirtynyt työelämään.

5. Työkokemus taantuvalta toimialalta:

Laskimme 2-numerotasolla työllisten määrän toimialoittain vuosina 2007 – 2011. Jos työllisten määrän erotus kunkin vuoden ja vuoden 2007 välillä oli negatiivinen jokaisena vuonna, katsomme toimialan olevan taantuva.

Kiinnitimme vertailuvuoden, jotta välttäisimme suhdannemuutosten vaikutuksen. Jos työttömän viimeisimmän työn (eli viimeisin tilastovuosi, jona henkilö on ollut työllinen) toimiala oli taantuva, katsoimme henkilön työkokemuksen olevan taantuvalta toimialalta. Voidaan myös tulkita siten, että henkilö on jäänyt työttömäksi taantuvalta toimialalta.

 

Taantuvat toimialat määritelmän mukaan:

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

02 Metsätalous ja puunkorjuu

03 Kalastus ja vesiviljely

08 Muu kaivostoiminta ja louhinta

10 Elintarvikkeiden valmistus

13 Tekstiilien valmistus

14 Vaatteiden valmistus

15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus

23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

24 Metallien jalostus

25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

31 Huonekalujen valmistus

32 Muu valmistus

41 Talonrakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

53 Posti- ja kuriiritoiminta

61 Televiestintä

68 Kiinteistöalan toiminta

79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

 

6. Kunta on määritelty ”taantuvaksi”, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

– Kunnan väestön ja työllisten vuosimuutoksen keskiarvo on negatiivinen ajanjaksolla 2007 – 2012

– Kunnan keskimääräinen työttömyysaste ajanjaksolla 2007 – 2012 on suurempi kuin koko maan työttömyysaste vuonna 2012 (10,7 prosenttia)

 

tk-icons