Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Nuoret korkeakoulutetut kokevat työskentelevänsä koulutustasoaan vastaavassa työssä

28.7.2017

Suurin osa (71 %) alle 35-vuotiaista korkeakoulutetuista kokee työskentelevänsä koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä, selviää työvoimatutkimuksen lisätutkimuksessa.

Suurin osa (71 %) alle 35-vuotiaista korkeakoulutetuista kokee työskentelevänsä koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä. Tilastokeskuksen vuoden 2016 työvoimatutkimuksen lisätutkimuksen mukaan viidesosa (21 %) nuorista korkeakoulutetuista kokee, että työ vastaa jossain määrin koulutustasoa.

Vain alle 10 prosenttia kokee työnsä vastaavan huonosti tai ei ollenkaan koulutustasoa.

Miesten ja naisten välillä ei tutkimuksessa ilmennyt eroavaisuuksia, mutta alueelliset erot ovat merkittäviä.

Etelä-Suomessa asuvista, korkeakoulussa tutkintonsa suorittaneista, 76 prosenttia koki, että työ vastaa hyvin koulutustasoa – Pohjois- ja Itä-Suomessa vastaava osuus oli miltei 10 prosenttiyksikköä pienempi.

 


Kuvio 1. Alle 35-vuotiaat korkeakoulutetut, jotka kokevat että koulutus vastaa työtä, prosenttia

Kuvio 1. Alle 35-vuotiaat korkeakoulutetut, jotka kokevat että koulutus vastaa työtä, prosenttia.Etelä-Suomeen kuuluvat: Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Länsi-Suomeen kuuluvat: Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Pohjois- ja Itä-Suomeen kuuluvat: Etelä-ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.  Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimuksen lisäosa 2016.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimuksen lisäosa 2016

Etelä-Suomeen kuuluvat: Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Länsi-Suomeen kuuluvat: Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Pohjois- ja Itä-Suomeen kuuluvat: Etelä-ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.

 

Laadullinen työllistyminen eli koulutustasoa vastaava työllistyminen on puhuttanut viime aikoina. Vaikka koulutustason ja työn vastaavuus on moniulotteinen käsite, niin tutkimuksen vastaukset mittaavat osaltaan sitä, tarjoaako korkeakoulujärjestelmä yhteiskunnan tarpeita vastaavaa osaamista.

 

Lisätietoja:

Meri Juuti ja Pertti Taskinen, Työvoimatutkimus

tyovoimatutkimus@stat.fi

tk-icons