Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Oikeiden kysymysten esittämisen taito on tilastojen ymmärtämisen avain

5.3.2018

”Missiota ei yleensä ole esitetty tilastojen ymmärtämisen elementiksi”, kirjoittaa Jussi Melkas. Tilastojen luku­taitoa pitkään itsekin opettanut Tilasto­keskuksen ex-tietopalvelu­johtaja oivaltaa Hans Roslingin muistelmista, että osatakseen kysyä oikein pitää olla käsitys siitä, mikä maailmassa on tärkeää ja korjattavaa.

”Missiota ei yleensä ole esitetty tilastojen ymmärtämisen elementiksi”, kirjoittaa Jussi Melkas Näkökulma-artikkelissaan. Tilastojen luku­taitoa pitkään itsekin opettanut Tilasto­keskuksen ex-tietopalvelu­johtaja oivaltaa Hans Roslingin muistelmista, että osatakseen kysyä oikein pitää olla käsitys siitä, mikä maailmassa on tärkeää ja korjattavaa.

Hans Rosling nousi maailman­maineeseen tilastojen havainnollistajana 1990-luvulla ja päätyi puhumaan maailman mahtaville Davosin huippu­tapaamisessa. Hän kuoli reilu vuosi sitten, mutta ehti kirjoittaa toimittaja Fanny Hägerstamin avulla eloisat muistelmat ”Kuinka opin ymmärtämään maailmaa”.

Rosling oli erinomainen esiintyjä, eikä hän pelännyt yli­lyöntejä havainnollistaessaan asioita. Monet muistavat vessapaperi­rullilla esitetyn havainnollistuksen maailman väestö­kehityksestä (sen tekemästä vaikutuksesta Jouni Kotkavuoren blogikirjoituksessa).

Minulle kuitenkin tärkein oli Roslingin oman suvun historialla kuvitettu oivallus siitä, kuinka pyykin­pesukone on ollut ratkaiseva kehityksen vipu, joka vapautti maailman naiset kotoa työ­elämään – ensin kehittyneissä maissa, sitten ja toivon mukaan köyhemmissä maissa.

Rosling oli ikätoverini, vuoden vanhempi. Koin itseni värittömäksi ja ikävystyttäväksi esiintyjäksi hänen rinnallaan, vaikka kuinka yritin olla havainnollinen. Mietin, mistä Roslingin kyky asioiden havainnolliseen esittämiseen syntyi.

Tietenkin kyse on persoonallisuudesta: Rosling oli määrä­tietoinen, utelias, puhelias ja piti julkisuudesta. Hän osasi myös suhtautua kriittisesti itseensä. Vaikka muistelmat kuvaavat voitto­kulkua, Rosling näkee itsensä kaikissa vaiheissa oppijana.

Mitä korjattavaa on maailmassa?

Roslingin kirjan nimi vaikuttaa itse­varmalta. Se tarjoaa kuitenkin hyvä kuvan siitä, mitä tilastojen ymmärtäminen vaatii.

Aluksi tilastotieteen opintoja vuoden verran, sitten lääke­tieteen opinnot, sen jälkeen käytännön lääkärin töitä Mosambikin karmeissa oloissa, sitten epidemiologista tutkimus­työtä, joka laajensi perspektiiviä vastaanotto­huoneesta koko yhteisöön, ja lopuksi opetus­työtä.

Tässähän ovat tilastojen luku- ja käyttö­taidon keskeiset elementit: tilastollisen ajattelun perusteet, jonkin substanssi­erikoisalan (lääke­tiede) hallinta, missio eli kyky nähdä ja rajata ongelmia ja niiden ratkaisu­tarve (toiminta lääkärinä), kokemusta tutkimus­työstä eli ymmärrystä siitä miten vaikeata tiedon tuottaminen on, sekä lopulta painiskelua tiedon välittämisen ja ymmärtämisen ongelmien kanssa.

Nämä kaikki vaiheet Rosling kävi elämänsä aikana läpi, ja mestarihan siitä kehkeytyi.

Missiota ei yleensä ole esitetty tilastojen ymmärtämisen elementiksi. Kuitenkin vasta kun osaa kysyä, voi laatia tilaston ja/tai saada siltä vastauksen.

Ja osatakseen kysyä pitää olla käsitys siitä, mikä maailmassa on tärkeää ja korjattavaa.

Missio merkitsee myös tilasto­tiedon suhteellistamista. Minun missioni kysyy tilastolta eri asioita kuin jonkun toisen. Roslingin missio oli köyhien maiden tartunta­tautien/terveys­ongelmien voittaminen, ja sen mukaisia olivat myös vastaukset, joita hän tilastoista sai.

Roslingista muodostui maailman mitassa hyvän sanoman tuoja: maailma ei väestö­kehityksen osalta ole tuhoutumassa. Jos maltamme auttaa köyhiä maita saavuttamaan meidän teknologista kehitys­tasoamme, monet muutkin ongelmat lientyvät.

Rosling uskoi vahvasti kansainväliseen yhteis­työhön ja toimijoihin, mikä viime­aikaisten uutisten ja kehityksen valossa oli ehkä liiankin optimistista.

Kuplakuvio vastasi kysymykseen ymmärrettävästi

Roslingin tilastomaineen kannalta ratkaiseva hitti oli ns. kupla­kuvio. Hän kertoo, miten hän joskus 1990-luvulla tympääntyi opiskelija­sukupolvien jatkuvaan tietämättömyyteen maailman tilasta sekä siihen, etteivät luennoilla kerrotut tosiasiat menneet perille. Opiskelijat olivat fakta­resistenttejä eli suoraan sanottuna eivät uskoneet.

Masentunut Rosling arveli, että vika oli siinä, miten hän esitti asiat. Koska Rosling oli loputtoman toimelias ihminen, hän ei malttanut antaa masennuksen olla, vaan päätyi kehittämään uutta tapaa esittää tilastoja eliniän ja taloudellisen hyvin­voinnin suhteesta.

Tuloksena oli sittemmin kuuluisa kuplakuvio. Se on koordinaatisto, johon maailman maat on sijoitettu. Väestön tulotason kehitys on sijoitettu vaaka-akselille ja keski­määräinen odotettu elinikä pysty­akselille.

Lisäksi maiden koko on kuviossa otettu huomioon niitä kuvaavien ympyröiden koossa: isoilla mailla on isot ympyrät ja pienillä pienet väki­luvun mukaan. Taloudellisesti kehittyneet maat sijaitsevat oikealla ja pitkän eliniän maat ylhäällä.

Koska taloudellinen hyvinvointi ja eliniän pituus korreloivat, maailman maista muodostuu vuo koordinaatiston vasemmasta ala­kulmasta oikeaan ylä­kulmaan.

Muistan kun löysin kuvan verkosta ja ajattelin, että tässäpä mukava kuva minunkin opetukseeni. Siihen aikaan Tilasto­keskuksessa vieraili monia koululais­ryhmiä, joille pidin esitelmiä tilastojen hyödyllisyydestä ja niiden luku­taidon merkityksestä.

Nuorten kuulijoiden aktivoiminen oli melkoinen haaste. Uusi kuva ei kuitenkaan herättänyt kummempaa huomiota ja vaati melkoisesti avaamista.

Suuri mullistus tapahtui kuitenkin, kun Roslingin poika Ola puolisoineen toivat kuvioon mukaan animaation. Sen avulla kuvioon pystyttiin lisäämään vielä neljäs ulottuvuus, aika.

Liikkuva kuvio kertoi maailman­historian parin sadan vuoden ajalta muutamassa minuutissa. Maita kuvaavat pallot purjehtivat majesteetillisesti kuvion vasemmasta ala­reunasta oikeaan ylä­reunaan. Toiset pallot kohosivat nopeammin toiset hitaammin. Liikkeen lisääminen kuvioon teki siitä heti helpommin ymmärrettävän.

Opetukseni kannalta oli ratkaisevaa, että historian sai kuvattua kansa­kuntien kilpa­juoksuna. Pystyin järjestämään nuorille kuulijoilleni terveyden ja hyvin­voinnin Ruotsi–Suomi-maaotteluita, jotka tietenkin Ruotsi voitti.

Tai saatoin järjestää Suomen ja Venäjän välille rauhan­omaisen kisan, jonka suomalaiset voittivat.

Molemmat kilpajuoksut kuvittivat kaikille suomalaisille tuttua kertomusta kehittyvästä Suomesta. Ne vastasivat kysymyksiin, jotka olivat monien mielessä, ja niin tilaston antamat vastauksetkin olivat ymmärrettävissä.

Tunnelmat opetuksen jälkeen olivat selvästi aiempaa innostuneemmat ja jopa yläaste­ikäisetkin jaksoivat seurata tilasto­kisoja.

Tietenkin kuplakuvio yksinkertaistaa maailman kehitys­dynamiikkaa, esittää implisiittisen oletuksen kausaliteetista ja rajaa ulko­puolelle monia olennaisia asioita. Se oli kuitenkin pätevä kuva maailmasta ja tilastoista tietystä näkö­kulmasta.

Roslingin esitysten tärkein anti onkin siinä, että ne osoittavat tilastojen lukemisen voivan olla todella hauskaa ja tilastojen antavan vastauksia, jos vain osaa kysyä oikein.

 

Jussi Melkas toimi Tilasto­keskuksen tiedotus­johtajana 1997–2002 ja tietopalvelu­johtajana 2002–2007 ja luennoi vuosien ajan vuosien ajan tilastojen luku­taidosta sekä Tilasto­keskuksen koulutus­tilaisuuksissa että useissa eri oppi­laitoksissa.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
2.5.2023
Tapio Kuusisto

Talouden keskeiset mittarit näyttävät isoja ja risti­riitaisiltakin vaikuttavia muutoksia. Tilastojen päälinja lienee oikea, mutta lukuihin voi laskennan tarkentuessa tulla revisioitakin, kun talouden rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Tarkentumisten suuntaa ei pysty ennakoimaan, se vaihtelee eri vuosien välillä.  

Blogi
12.1.2023
Markus Sovala

Suomessa on laadukkaat rekisterit. Niistä saatavaa tietoa yhdistelemällä syntyy tieto­varallisuus, joka on Suomen kilpailu­etu. Sitä hyödyntämällä teemme parempia päätöksiä tulevaisuudessa.  

Blogi
24.10.2022
Jukka Hoffren

Demokratioissa tilastot ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, päätöksentekoa sekä seurausten arviointia  ja puolueettomina ne luovat edellytyksiä kompromisseille. Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää hidasta, harkitsevaa ja kyseenalaistavaa ajattelua. Jotta demokratia säilyisi informaatioyhteiskunnan perustana, tulisi tilastojen luku- ja käyttötaidosta tehdä yleinen kansalaistaito.

Blogi
20.10.2022
Anna Pärnänen

Miten keskustelisimme nyt vaikkapa palkkojen ostovoimasta – eli inflaatiosta ja ansioiden kehityksestä – tai nuorten mielenterveysongelmista, jos mitään tilastotietoa yhteiskunnasta ei olisi olemassa? kysyy Anna Pärnänen Euroopan tilastopäivän blogissaan. 

Blogi
8.9.2022
Vieraskynä: Joonas Mannonen

Vietämme tänään kansainvälistä lukutaitopäivää. Syyskuun alussa käynnistynyt kansainvälinen aikuisten taitotutkimus (PIAAC) tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusaineiston aikuisväestömme lukutaidon kehityksen tarkasteluun. Toista kertaa toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on haastatella kasvotusten jopa 4 200 Suomessa asuvaa 16–65-vuotiasta aikuista.

Blogi
1.7.2022
Sirkku Hiltunen

Suomi lukuina 2022 -julkaisujen kesä alkoi tänä vuonna vauhdikkaasti: uunituoreet taskutilastot olivat jo kesäkuun alussa mukana juhlistamassa Tutkitun tiedon teemavuotta Heurekassa. Taskuun menevään julkaisuun on jälleen kerran koottu mielenkiintoisia tilastolukuja – vanhimmat lähes 300 vuoden takaa. Lue blogista toimittajan poiminnat.

tk-icons