Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Facebook hallitsee yhteisöpalveluiden käyttöä

26.9.2013

Yhteisöpalveluiden käyttö keskittyy Suomessa vain muutamiin palveluihin ja niiden joukossa Facebookin asema on ylivoimainen. Sitä suosivat etenkin naiset. Twitterin, LinkedIn:n ja Google+:n käyttäjissä enemmistö on miehiä.

Vuonna 2012 Tieto- ja viestintekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan viimeisen kolmen kuukauden aikana 49 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista seurasi jotain yhteisöpalvelua. Naisista yhteisöpalveluita käytti 53  prosenttia ja miehistä 44 prosenttia. Toisaalta naiset käyttävät miehiä useammin vain yhtä palvelua. Miehistä 16 prosenttia oli rekisteröitynyt kahteen tai useampaan yhteisöpalveluun. Naisista yhtä useampaan palveluun rekisteröityneitä oli vain 13 prosenttia.

Tutkimuksessa pyydettiin käyttäjiä nimeämään ne yhteisöpalvelut, joita he olivat käyttäneet viimeisen kolmen kuukauden aikana. Käyttäjät (n=1 248) nimesivät yhteensä noin 90 erilaista internet-palvelua, joista valtaosa sai kuitenkin vain yhden tai korkeintaan muutaman maininnan. Monet niistä liittyivät sellaisiin keskustelupalstojen, urheilujärjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen ja vastaavien tahojen nettisivuihin, joissa ei ole varsinaisesti kyse yhteisöpalvelusta.

Hajamaininnoiksi jääneiden palvelujen joukossa olivat myös esimerkiksi Flickr tai YouTube, joita voi perustellusti pitää myös yhteisöpalveluina, mutta joiden käyttäjät eivät niitä useinkaan sellaisiksi miellä. Tai sitten he eivät käytä niitä yhteisöpalvelullisessa merkityksessä: eivät luo omaa profiilia eivätkä listaa niitä käyttäjiä, joihin pitävät palvelun kautta yhteyttä.

Tutkimus perustuu siis vastaajien omiin arvioihin ja käsityksiin yhteisöpalveluista, eikä tutkimuksessa erityisemmin määritelty mitä tulisi pitää yhteisöpalveluina.

Facebookia käytti 95 prosenttia kaikista yhteisöpalveluita käyttävistä. Sen jälkeen suosituimpia olivat LinkedIn 11 prosentin, Twitter 9 prosentin, Google+ 6 prosentin ja Suomi24:n yhteisöpalvelu 4 prosentin käyttäjäosuuksilla*.

Facebookia viimeisen 3 kuukauden aikana käyttäneitä 16–64-vuotiaita oli vuonna 2012 lähes 1,8 miljoonaa. Kun otetaan huomioon yhteisöpalveluiden käytön viime vuosina toteutunut noin 10 prosentin vuosittainen kasvu, tulos vastaa Harto Pönkän Facebookin mainoskoneeseen sekä Tilastokeskuksen väestömäärien ikäluokkia koskeviin tietoihin perustuvaa laskelmaa: sen mukaan aktiivisia 13–64-vuotiaita Facebookin käyttäjiä on tänä vuonna 2,1 miljoonaa (ks. myös YLEn verkkouutinen Suomalaiset ovat rynnineet Twitteriin - 500 000 meni jo rikki).

Toni Nummela on puolestaan laskenut Twitterissä aktiivisten twiittaajien sekä niitä lukevien yhteismääräksi 258 000. Se kertoisi hieman suuremmista Twitterin käyttäjämääristä kuin tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus. Toisaalta kaikki ne, jotka pelkästään lukevat Twitteriä, eivät välttämättä miellä itseään yhteisöpalvelun käyttäjiksi. Kolmen kuukauden ajanjaksolla tapahtuvan käytön tarkastelu ei kerro käytön intensiteetistä. Nummelan pitämän Twitter-laskurin mukaan Twitterin viikoittaisten käyttäjien määrä vaihtelee 20 000–30 000 välillä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan vuonna 2012 kolmen kuukauden aikana yhteisöpalveluiden käyttäjistä 93 prosenttia käytti niitä ainakin viikoittain.

Voidaankin arvioida, että viikoittain Facebookia käyttää tällä hetkellä lähes kaksi miljoonaa suomalaista eli melkeinpä sata kertaa Twitteriä viikoittain käyttäviä enemmän. 

Vaikka Facebook on ylivoimainen kaiken ikäisten yhteisöpalveluita käyttävien naisten ja miesten keskuudessa, senkin käytössä on eroja – erityisesti keski-ikäisten 35–64-vuotiaiden naisten ja miesten välillä. Tämän ikäisistä yhteisöpalveluita käyttävistä naisista Facebookia käyttäneitä oli peräti 96 prosenttia, miehistä 88 prosenttia.

Suosituimmat yhteisöpalvelut iän ja sukupuolen mukaan, osuus yhteisöpalveluiden käyttäjistä

Suosituimmat yhteisöpalvelut iän ja sukupuolen mukaan, osuus yhteisöpalveluiden käyttäjistä. Lähde: Väestön tieto- ja viestintekniikan käyttö 2012 -tutkimus, Tilastokeskus.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintekniikan käyttö 2012 -tutkimus, Tilastokeskus.

Eniten Facebookia käyttävät nuoret. Vuonna 2012 alle 35-vuotiaista neljä viidestä käytti Facebookia kun keski-ikäisissä 35–64-vuotiaissa Facebookin käyttäjiä oli vain joka kolmas. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa, 65–74-vuotiaissa, Facebookia käytti yksi kymmenestä.

LinkedIn on suunniteltu ammatillista verkostoitumista tukevaksi yhteisöpalveluksi. Ei olekaan yllättävää, että sen käyttäjät olivat keskimäärin vanhempia kuin muissa yhteisöpalveluissa. Viidennes 35 – 54-vuotiaista yhteisöpalveluita käyttävistä käytti vuonna 2012 LinkedIn:ia, kun 16–34-vuotiaissa yhteisöpalveluiden käyttäjissä heitä on vain 5 prosenttia. Palvelua käyttivät erityisesti miehet, keski-ikäisistä yhteisöpalveluita käyttävistä lähes joka neljäs.

Myös Twitterissä ja Google+:ssa käyttäjien selvä enemmistö oli miehiä. Twitteriä käyttivät eri ikäiset (alle 65-vuotiaat) melko tasaisesti. Google+:n käyttäjien enemmistö painottui enemmän nuoriin ikäluokkiin.

 

 

*Hyvinvointikatsauksessa 2/2013 julkaistussa artikkelissani "Yhteisöpalveluiden paradoksi: naiset aktiivisia, miehillä paljon ystäviä" kerrottiin eri yhteisöpalveluiden käyttäjämääristä. Twitterin ja LinkedIn:n osuuksiksi kerrottiin 4–5 prosenttia yhteisöpalveluiden käyttäjistä. Luvut kuvasivat Twitterin ja LinkedIn:n käyttäjien osuutta koko 16–74-vuotiaasta väestöstä.

Lue myös Rauli Kohvakan artikkeli ”Yhteisöpalvelut istuvat suomalaiseen sosiaalisuuteen”  (Hyvinvointikatsaus 2/2013).

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons